VIII edycja seminarium “Jakość Danych”

11 października br. w Hotelu Holiday Inn w Warszawie odbyła się VIII edycja seminarium z serii „Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń”.

Seminarium skierowane było do pracowników zakładów ubezpieczeń, odpowiedzialnych za zarządzanie informacją biznesową, oraz procesy wymiany informacji w ramach sektora ubezpieczeniowego, ze szczególnym uwzględnieniem: likwidacji szkód i obsługi świadczeń, przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej, marketingu i zarządzania sprzedażą, oraz do pracowników instytucji, z którymi Izba od lat współpracuje w obszarze zarządzania jakością i standaryzacji informacji.

W seminarium uczestniczyło 106 osób. Potwierdza to fakt, iż tematyka zarządzania jakością danych stopniowo staje się priorytetowym aspektem działań kadry zarządzającej w sektorze finansowym.

Oprócz prezentowania przykładów praktycznych problemów i ich rozwiązań, podczas seminarium dyskutowano o kwestiach referencyjności rejestrów państwowych, zasadniczo rzutujących na możliwości weryfikacji jakości danych w systemach informacyjnych. Tradycyjnie już, przedmiotem dyskusji było charakterystyczne dla tego obszaru skrzyżowanie problemów prawa „miękkiego” (dobre praktyki, normy techniczne) i „twardego” (z naciskiem na toczące się obecnie istotne procesy legislacyjne) i, w której wziął udział Z-ca Generalnego Inspektora Danych Osobowych Pana Minister Andrzej Lewiński.

W opinii uczestników seminarium było bardzo dobrze zorganizowane, ciekawe i miało wysoki poziom merytoryczny. Wszystkie materiały z seminarium są dostępne poniżej.

Materiały z seminarium:

  1. Powitanie uczestników – dr Stefan Szyszko
  2. Kodeksy Dobrych Praktyk jako gwarant postępowań zgodnych z prawem ochrony danych osobowych – Andrzej Lewiński, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  3. Informacja o stanie prac nad SI CEPiK – dr inż. Andrzej Szyszko
  4. Konsekwencje nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych dla sektora ubezpieczeniowego. Wpływ na standardy i procedury ochrony danych w zakładach Ubezpieczeń – Xawery Konarski, dr Grzegorz Sibiga
  5. Zarządzanie jakością w systemie AMRON – Katarzyna Nowak-Poncyliusz, Jerzy Ptaszyński
  6. Zagadnienia związane z jakością danych w kontekście obsługi klienta masowego – Michał Słoniewicz
  7. Jakość i dostępność rejestrów publicznych warunkiem rozwoju powszechnych usług elektronicznych – prof. Bolesław Szafrański