Seminarium online „Wyzwania dla audytu – jakość danych i konsolidacja sektora finansowego”

Polska Izba Ubezpieczeń zaprasza na seminarium organizowane przez Podkomisję ds. audytu i kontroli wewnętrznej PIU pod tytułem „Wyzwania dla audytu – jakość danych i konsolidacja sektora finansowego”.

Wydarzenie odbędzie się 30 listopada 2021 r. w godzinach 9.15-12.45 on-line w aplikacji Zoom Webinar. Seminarium skierowane przede wszystkim do pracowników zakładów ubezpieczeń – członków Polskiej Izby Ubezpieczeń – w szczególności biur audytu, kontroli wewnętrznej oraz compliance.

Praktycy z zakładów ubezpieczeń, eksperci Podkomisji audytu i kontroli wewnętrznej Polskiej Izby Ubezpieczeń  przedstawią problematykę związaną z audytem jakości danych oraz wyzwaniami dotyczącymi audytu ciągłego. Omówione będą wyzwania związane z procesem underwritingu ubezpieczeń życiowych w kontekście Planu Audytu tego obszaru oraz wykład o kwestiach związanych z audytem w ramach połączeń na rynku ubezpieczeniowych przedstawiony przez eksperta z firmy konsultingowej BCG.

Rejestracji uczestnictwa można dokonać do 26 listopada bieżącego roku >>>>

Po seminarium można otrzymać certyfikat CPE.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona.

Agenda

9:15 – 9:30  Otwarcie seminarium

Andrzej Maciążek – wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Agata Szczerbetka – Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego, UNIQA

9:30 – 10:00 Konsolidacja sektora finansowego – ryzyka dla organizacji i rola audytu wewnętrznego

Kacper Ostrowski – Partner, Boston Consulting Group (BCG),

Agata Szczerbetka – Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego, UNIQA

10:00 – 11:00 Zarządzanie jakością danych – przykładowe podejście do audytu

Michał Głogowski – Kierownik Zespołu Audytu Obszaru Finansów Grupa PZU

11:00 – 11:15  Przerwa

11:15 – 11:45  Underwriting jako wyzwanie dla organizacji i audytu wewnętrznego na podstawie planu audytu ubezpieczeń życiowych

Renata Borkowska  – Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego  MetLife,

Anna Kieres – Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego Aviva

11:45 – 12:45  Continuous auditing

Prezentacja & Panel dyskusyjny

Marta Natakier-Stola – Dyrektor Audytu Wewnętrznego w Link4/TUW PZUW//Kierownik Zespołu Audytu Obszaru Ubezpieczeniowego w PZU SA i PZU Życie SA