WU2020.3.4

Wycena wysokości szkody całkowitej pojazdu
mechanicznego z wykorzystaniem aukcji
internetowej

Anna Wilk

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.3.4

Abstract

Artykuł porusza problematykę wyceny pozostałości pojazdu przy tzw. szkodzie całkowitej metodą aukcji
internetowych. Autorka przedstawia samą ideę aukcji internetowej oraz prezentuje wady i zalety takiego
rozwiązania, opierając się głównie na orzecznictwie sądowym. Zagadnienie aukcji jest rozpatrywane
w kontekście obowiązku współpracy poszkodowanego z ubezpieczycielem. Poruszane są także problemy wartości dowodowej wyników aukcji, stosunku ceny zaoferowanej na aukcji do wartości rynkowej
wraku pojazdu, a także konkurencyjności aukcji. Rozważania prowadzą autorkę do wniosku, iż aukcje
nie są miarodajnym sposobem wyceny wartości pozostałości pojazdu, zaś najlepszym narzędziem
pozwalającym ustalić ich realną wartość rynkową jest opinia biegłego sądowego.

 

Słowa kluczowe

szkoda, pojazd, aukcja, wycena, oferta

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Chmielowiec B., Problemy ze szkodą całkowitą – Raport Rzecznika, „Monitor Ubezpieczeniowy”
czerwiec 2015, nr 61, http://mu.rf.gov.pl [dostęp: 29.09.2020].
Chmielowiec B., Szkoda całkowita likwidowana z OC sprawcy, Monitor Ubezpieczeniowy czerwiec
2016 r., http://mu.rf.gov.pl
Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E., Machnikowski P. [red.],Warszawa 2019, Legalis.
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 2, Gutowski M. [red.], Warszawa 2019, Legalis.
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 1, Osajda K. [red.], Warszawa 2020, Legalis.
Kodeks cywilny. Komentarz, Załucki M. [red.], Warszawa 2020, Legalis.
Kościelniak M., Zasada compensatio lucri cum damno a zakres odpowiedzialności osoby zobowiązanej do naprawienia szkody, „Monitor Ubezpieczeniowy” marzec 2013, nr 52, http://www.
rf.gov.pl [dostęp: 29.09.2020].
Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych. Raport Rzecznika
Ubezpieczonych. Część II, Warszawa 2015, http://www.rzu.gov.pl [dostęp: 29.09.2020].
Wiśny S., Ustalanie wartości wraku w szkodach całkowitych poprzez aukcje internetowe – sposób
ubezpieczycieli na zaniżanie odszkodowań, http://www.odszkodowaniamotoryzacyjne.pl,
19 lutego 2018 [dostęp: 29.09.2020].