WU2018.1.3

Problematyka stosowania art. 819 § 1 k.c.
do roszczenia o świadczenie wykupu w umowie
ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym
funduszem kapitałowym

Magdalena Szczepańska

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.1.3

Abstract

Celem artykułu jest rozważenie stosowania artykułu 819 kodeksu cywilnego do roszczenia
o świadczenie wykupu w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Autorka przedstawia analizę problemu z uwzględnieniem szerszego kontekstu dotyczącego
właściwości umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz umowy
ubezpieczenia na życie. Artykuł prezentuje również jakie są korzyści uzyskane przez ubezpieczyciela
w ramach zawieranych kontraktów. Przedstawiono dodatkowo rozważania dotyczące stosowania przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu do roszczeń o zapłatę wartości wykupu.

 

Słowa kluczowe

ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, ubezpieczenie
na życie, termin przedawnienia, umowa ubezpieczenia, świadczenia całkowitego lub częściowego wykupu

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

J. Ignaczewski, Umowy nienazwane, Warszawa 2004
W. Kamieński, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2010 r. dotyczącego wysokości opłaty likwidacyjnej, Rozprawy Ubezpieczeniowe 13 (2/2012)
B. Mrozowska-Bartkiewicz, Charakter prawny ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, PA 2015, nr 2
M. Orlicki w: Prawo zobowiązań – umowy nienazwane (red. W. J. Katner) Tom 9, Warszawa 2015
M. Romanowski, Umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
w świetle przepisów Kodeksu cywilnego i projektowanych w tym zakresie zmian, Wiadomości
Ubezpieczeniowe nr specjalny 3/2013
M. Szczepańska, Wypłata wartości wykupu w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym
funduszem kapitałowym – charakter prawny świadczenia, Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2015,
S. Włodyka w: S. Włodyka (red.), Prawo umów handlowych, Tom 5, Warszawa 2006, s. 48 –
M. Wiśniewski, Wartość wykupu polis życiowych z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym,
Wiadomości Ubezpieczeniowe 2/2012