Wpływ zniesienia kryterium płci na rynek ubezpieczeń

7 grudnia europejskie stowarzyszenie ubezpieczycieli CEA przedstawiło raport, badający wpływ zakazu stosowania kryterium płci przy obliczaniu wysokości składek i świadczeń na europejski rynek ubezpieczeń. Zgodnie z głównymi tezami raportu:

• świadczenia emerytalne otrzymywane przez mężczyzn z tytułu ubezpieczeń rentowych mogą się zmniejszyć o 5 proc. lub więcej
• składki z tytułu terminowych ubezpieczeń na życie płacone przez kobiety mogą wzrosnąć o 30 proc. lub więcej
• składki z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych płacone przez kobiety mogą wzrosnąć o 11 proc. lub więcej

Z badania wynika również, że zmiany wysokości składek najprawdopodobniej ograniczą popyt na ubezpieczenia, co zniechęci klientów do oszczędzania na starość.

W najbliższym czasie CEA chce zlecić przeprowadzenie badania mającego na celu oszacowanie skutków, jakie przypuszczalnie odczują klienci w następstwie wprowadzenia jakichkolwiek ograniczeń w stosowaniu kryterium wieku i niepełnosprawności w sferze ubezpieczeń.

Raport zlecony został przez niemieckie stowarzyszenie ubezpieczycieli GDV a przeprowadzony przez niezależną firmę doradczą Oxera. Dotyczy on orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z marca tego roku. Zgodnie z orzeczeniem, z dniem 21 grudnia 2012 uchylony zostaje przepis zawarty w dyrektywie UE, który dopuszcza uzależnione od płci różnice w wysokości składek i świadczeń ubezpieczeniowych tam, gdzie płeć stanowi istotny czynnik ryzyka.

Raport