Rejestracja na kongres

Szczegółowe informacje dotyczące V Kongresu PIU dostępne są na stronie www.kongrespiu.pl