Udział PIU w Forum Ekonomicznym w Krynicy – relacja

W dniach 3-5 września br. odbyło się XXIII Forum Ekonomiczne w Krynicy – jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce, na którym co roku pojawiają się liderzy świata biznesu i polityki. Podobnie jak w latach poprzednich, Polska Izba Ubezpieczeń była partnerem Forum Ekonomicznego, w tym ścieżki tematycznej Forum Ochrony Zdrowia.

W tym roku Izba wraz z firmą Lux-Med przygotowała panel dyskusyjny pt. „Finansowe priorytety gospodarki zdrowotnej – co pomoże systemowi? Modele europejskie i realia polskie”, który odbył się 4 września.

Dyskusja toczyła się wokół fundamentalnej kwestii dla całego systemu ochrony zdrowia i gospodarki zdrowotnej, tj. wdrożenia powszechnych narzędzi wspomagających finansowanie. Chodziło przede wszystkim o dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Panel był okazją do wymiany poglądów o wpływie „kolejki do świadczeń zdrowotnych” nie tylko na zdrowie Polaków, ale także na środki publiczne, stan finansów ZUS oraz polską gospodarkę. W czasie dyskusji stwierdzono, że niewydolność publicznego systemu opieki zdrowotnej generuje dodatkowe koszty zarówno dla gospodarki, jak i systemu finansów publicznych. W czasie panelu podjęte zostały również tematy ograniczania kosztów pośrednich i wprowadzania rozwiązań optymalizujących finansowanie ochrony zdrowia.

W dyskusji moderowanej przez red. Wojciecha Szeląga z Polsat News udział wzięli:

·         Zbigniew Derdziuk, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

·         Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

·         Sławomir Neumann, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

·         Agnieszka Pachciarz, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

·         Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

·         Anna Rulkiewicz, prezes zarządu LUX MED

·         Christian Wards, dyrektor ds. rozwoju biznesu, Międzynarodowy Rozwój Rynków, Bupa