Ubezpieczyciele wypłacili 33 mld zł odszkodowań i świadczeń – dane po III kw. 2023 r.

W ciągu trzech kwartałów 2023 r. ubezpieczyciele wypłacili 33,1 mld zł odszkodowań i świadczeń. To 1,6 proc. mniej niż rok wcześniej. Wpłynęły na to niższe o 2,2 mld zł odszkodowania i świadczenia z ubezpieczeń na życie.
Kluczowe liczby:
 • 33,1 mld zł odszkodowań i świadczeń dla poszkodowanych, w tym:
  • 13,2 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC),
  • 7,6 mld zł z pozostałych ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
  • 12,3 mld zł z ubezpieczeń na życie.
 • Na ubezpieczenia przeznaczyliśmy 57,7 mld zł, o 9,4 proc. więcej niż rok wcześniej.
 • 94,1 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne.
 • 17,8 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu.
 • 1,37 mld zł podatku dochodowego zapłacili ubezpieczyciele.
Dane po III kw. 2023 r. – Ubezpieczenia komunikacyjne

Wypłaty z ubezpieczeń komunikacyjnych stanowiły 63,4 proc. ogółu odszkodowań i świadczeń wypłacanych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych. Po III kwartałach 2023 r. przekroczyły one 13,2 mld zł, co oznacza wzrost o 9,2 proc.

 • 7,8 mld zł trafiło do poszkodowanych w ramach wypłat odszkodowań i świadczeń z obowiązkowego OC komunikacyjnego. To o 7,9 proc. więcej niż rok wcześniej.
 • 5,3 mld zł odszkodowań otrzymali ubezpieczeni z autocasco, co oznacza wzrost o 11 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Średnia szkoda z ubezpieczenia OC komunikacyjnego wyniosła już prawie 9,5 tys. zł. Dla porównania po III kwartale 2021 r. było to 7,8 tys. zł, a w analogicznym okresie 2022 roku już 8,2 tys. zł. Ten wzrost spowodowany jest m.in. rosnącymi kosztami napraw uszkodzonych aut. Biorąc pod uwagę nadal wysoką inflację spodziewamy się utrzymania tego trendu, co finalnie może wpłynąć na składki za OC komunikacyjne płacone przez wszystkich kierowców mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Na razie średnia wysokość składki za OC komunikacyjne nie ulega istotnej zmianie. Po III kwartale 2023 r. wynosiła ona 510 zł. Dla porównania rok wcześniej było to 496 zł.

Łączne przychody ze składek z OC komunikacyjnego wyniosły 11,7 mld zł, co oznacza 3,7 proc. wzrost. Na ubezpieczenia autocasco Polacy wydali 9,2 mld zł, czyli 15,3 proc. więcej niż rok wcześniej. W ciągu trzech kwartałów 2023 r. zawarto 5,6 mln umów AC, czyli 13,4 proc. mniej niż rok wcześniej. Rośnie jednak wartość ubezpieczonych pojazdów.

Ubezpieczenia majątkowe

Po III kwartałach 2023 r. widać spadek wypłat w ubezpieczeniach majątkowych od ognia i innych żywiołów. Łącznie sięgnęły one 1,7 mld zł, co oznacza niemal 12 proc. spadku w stosunku do roku ubiegłego.

Ten rok póki co jest spokojny, ubezpieczyciele odnotowali mniej szkód wynikających z działania żywiołów, w szczególności wichur, gradobić i pożarów. Widać jednak spory wzrost w ostatnim czasie kosztów związanych z odbudowaniem nieruchomości czy zakupem maszyn i urządzeń. Koszty odtworzenia mienia są wyższe i warto to brać pod uwagę określając sumę ubezpieczenia. Niedoubezpieczenie z tego wynikające nadal może być problemem dla wielu klientów. Zwłaszcza, że rosną koszty życia, a nasze oszczędności nadal należą do najniższych w Europie. Muszą to też brać pod uwagę przedsiębiorcy, w przypadku których skala strat wynikających z niedoubezpieczenia może być szczególnie duża – wyjaśnia Andrzej Maciążek, wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Klienci wydali na tego typu ubezpieczenia 7,9 mld zł, czyli o 11,4 proc. więcej niż rok wcześniej. To świadczy o urealnieniu sum ubezpieczenia w wielu przypadkach.

Ubezpieczenia na życie

Wypłaty z tytułu polis na życie wyniosły po III kwartałach 2023 r. 12,3 mld zł, z czego 4,8 mld zł stanowiły wypłaty z ubezpieczeń na życie o charakterze ochronnym. Było to o 14,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Poziom wskaźników śmiertelności wrócił do poziomu sprzed pandemii, co odzwierciedlają spadki wypłat w ubezpieczeniach na życie – wyjaśnia Jan Grzegorz Prądzyński.

Na koniec III kwartału łączne przychody ze składek z ubezpieczeń na życie wyniosły 17 mld zł. Z tego 7,8 mld zł (wzrost o 11,2 proc.) przypadło na ochronne ubezpieczenia na życie oraz 6,1 mld na wypadkowe i chorobowe. Dane świadczą o tym, że w przypadku ubezpieczeń na życie klienci  dokonują indeksacji składki, zdając sobie sprawę z tego, że polisa powinna uwzględniać inflację i rosnące koszty życia, by stanowić dobre zabezpieczenie rodziny w razie naszej śmierci.

Finanse ubezpieczycieli

Ubezpieczyciele są drugim po bankach polskim instytucjonalnym nabywcą obligacji skarbowych. Na koniec III kwartału 2023 r. ulokowali 94,1 mld zł aktywów w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne. Dodatkowo 17,8 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu. Wynik finansowy netto rynku ubezpieczycieli wyniósł 8 mld zł, a zapłacony podatek dochodowy wyniósł 1,37 mld zł.

Przykłady szkód ubezpieczeniowych z III kwartału 2023 r.

Rodzaj polisy Składka Zdarzenie Pomoc dla poszkodowanych
Ubezpieczenie grupowe 61 zł (miesięcznie) Urodzenie się wcześniaka Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w kwocie:
3 tys. zł
Polisa indywidualna  – ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnego zachorowania do ubezpieczenia na życie 4 535,03 zł (rocznie) Udar mózgu Wypłata ubezpieczenia
w wysokości: 35,2 tys. zł
Polisa grupowa  – ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnego zachorowania 513,60 zł (rocznie) Rak pęcherza moczowego Wypłacone odszkodowanie
w kwocie: 51,3 tys. zł
Ubezpieczenie psa 867 zł (rocznie) Problemy z kręgosłupem, zatrucie pokarmowe, zapalenie żołądka, zapalenie dróg moczowych, ropiejące oczy – z takimi problemami ubezpieczony zgłaszał się pupilem do weterynarza w ciągu roku. 5 512 zł – wypłacone łącznie w ciągu okresu odpowiedzialności
Ubezpieczenie domu 306 zł (rocznie) Pożar domu jednorodzinnego, wypłata za elementy stałe oraz ruchomości 243 826,32 zł
Ubezpieczenie domu 839,50 zł (rocznie) Pożar domu jednorodzinnego, wypłata za elementy stałe oraz ruchomości 239 012,60 zł
Ubezpieczenie domu 706,00 zł (rocznie) Pożar domu jednorodzinnego 200 000,00 zł – wypłata do sumy ubezpieczenia

Tabele szczegółowe