Samorząd ubezpieczeniowy przeciwny dofinansowywaniu służb pożarniczych z polis komunikacyjnych

Polska Izba Ubezpieczeń przedstawiła Ministerstwu Finansów negatywną opinię w sprawie możliwości częściowego finansowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej przez zakłady ubezpieczeń. Stanowisko to jest odpowiedzią na przekazaną przez resort interpelację zgłoszoną przez Poseł Bożenę Szydłowską.

W opinii Izby zaproponowany przez Poseł Szydłowską projekt wprowadzenia dodatkowej opłaty z polis komunikacyjnych na rzecz służb pożarniczych jest próbą ustanowienia parapodatku obciążającego polskich kierowców.

Przyjęcie takiego rozwiązania nie znajduje w ocenie samorządu ubezpieczeniowego uzasadnienia merytorycznego. Tego rodzaju opłaty nie są także stosowane w innych państwach Unii Europejskiej.

Stanowisko w wersji PDF