28 lutego 2014
/
Analizy

Polska Izba Ubezpieczeń przekazuje raport, zawierający analizę kwartalnych i rocznych wyników sektora ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce za lata 2011-2013. W większości kategorii analizą objęte zostały także lata 2009-2010, w celu prezentacji i interpretacji wpływu zjawisk kryzysowych oraz trendów rynkowych.

Rynek Ubezpieczeń w Polsce, przegląd danych z lat 2011-2013