Rusza sprawa przeciwko firmie Casus

Rozpoczęło się postępowanie sądowe ws. firmy Casus Dochodzenie Roszczeń Ubezpieczeniowych, która zdaniem Polskiej Izby Ubezpieczeń wprowadza klientów w błąd w swoich reklamach, podając nieprawdziwe informacje na temat zakładów ubezpieczeń. Sąd okręgowy w Warszawie nadał już sprawie sygnaturę II C 620/09.

Kilka tygodni temu PIU złożyła do sądu pozew przeciwko firmie Casus domagając się przeproszenia klientów zakładów ubezpieczeń za wprowadzanie ich w błąd, a także przeproszenia samych  owarzystw ubezpieczeniowych za naruszenie ich dobrego imienia. PIU wezwała też w pozwie firmę Casus do wpłacenia 100 tys. zł na konto fundacji Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka z przeznaczeniem na wsparcie Biblioteki Naukowej Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. 

Ponadto sprawą wprowadzania przez firmę Casus klientów w błąd zajął się już także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecnie Departament Polityki Konsumenckiej Urzędu zapoznaje się z zawiadomieniem. W ciągu najbliższego miesiąca do PIU powinno wpłynąć formalne zawiadomienie o dalszych krokach, jakie będzie podejmować UOKiK.

Komunikat w formacie PDF