Mapa ryzyka Polaków. Jak ubezpieczyciele odpowiadają na potrzeby społeczeństwa?

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) przygotowała raport pt. „Mapa ryzyka Polaków. Jak ubezpieczyciele odpowiadają na potrzeby społeczeństwa?”. Jest to ranking najistotniejszych trosk społeczeństwa i związanych z tym potrzeb ubezpieczeniowych.

Kanwą raportu jest badanie przeprowadzone przez SW Research na próbie 2000 Polaków, w którym respondenci byli pytani o 40 negatywnych zdarzeń mogących pojawić się w życiu. Przy każdym z tych zdarzeń otrzymywali dwa pytania:

  1. Jak bardzo się tego boisz?
  2. Jak bardzo uznajesz to za prawdopodobne w swoim życiu?

Wiele obaw pogłębiło się w trakcie pandemii. PIU tworząc „Mapę ryzyka Polaków” przeprowadziła dwie fale badań. Pierwszą w lutym 2020 r. na kilka tygodni przed wprowadzeniem w Polsce lockdownu. Drugie badanie miało miejsce w lutym 2021 r., po niemal roku życia z pandemią. W obu badaniach PIU pytała dokładnie o te same rodzaje ryzyka i ich postrzeganie. Jak bardzo w trakcie pandemii zmieniło się postrzeganie ryzyka przez Polaków, sytuacja finansowa, rodzinna, podejście do pracy i ochrony ubezpieczeniowej?

Na podstawie raportu wiemy, że:

  • Główne obawy Polaków mogą być ubezpieczone.
  • Trzy główne obawy Polaków są takie same bez względu na wiek, płeć i miejsce zamieszkania. Są to: śmierć najbliższej osoby, brak pieniędzy na leczenie poważnej choroby oraz ciężka choroba najbliższej osoby.
  • Za coraz bardziej prawdopodobne uznajemy ryzyka związane z pogodą i ociepleniem klimatu.
  • Kobiety obawiają się bardziej niż mężczyźni wszystkich zbadanych 40 rodzajów ryzyka.
  • Ósmą najistotniejszą obawą Polaków są wypadki samochodowe.
  • 83 proc. Polaków uważa, że ubezpieczenia są przydatne, gdy w życiu dzieją się złe rzeczy.

By dowiedzieć się więcej, zapraszamy do lektury raportu! Zachęcamy do udostępniania jego treści.

Raport został stworzony przez Polską Izbę Ubezpieczeń we współpracy z firmą Deloitte. Może być cytowany, pod warunkiem podania źródła. Przedrukowywanie, tłumaczenie i adaptacja raportu do indywidualnych potrzeb wymaga zgody Polskiej Izby Ubezpieczeń.