Przyznano odznaki “Za zasługi dla ubezpieczeń”

Walne Zgromadzenie PIU przyznało 10 maja 2017 r. odznaki “Za zasługi dla ubezpieczeń”. Jest to odznaka branżowa, która przyznawana jest osobie pracującej na rzecz ubezpieczeń, w tym pracownikom naukowym zajmującym się problematyką ubezpieczeniową lub krzewieniem wiedzy o ubezpieczeniach oraz innym osobom fizycznym lub prawnym, które wniosły znaczący wkład w rozwój ubezpieczeń w Polsce.
Odznaki otrzymali:

 • Krzysztof Dudek
 • Agata Osewska
 • Julita Czyżewska
 • Weronika Dejneka
 • Irmina Nowak
 • Eliza Ratajczyk-Gwizdalewicz
 • Jolanta Tkacz-Waszkowska
 • Rafał Jeż
 • Paweł Kacprzyk
 • Rafał Kiliński
 • Michał Koprowicz
 • Paweł Kuśmierowski
 • Maciej Rapkiewicz
 • Marcin Sokalski
 • Grażyna Maśnica
 • Bartosz Olszycki
 • Karolina Helmin-Biercewicz
 • Adam Łoziak
 • Jarosław Matusiewicz
 • Grzegorz Kulik
 • Rafał Stankiewicz
 • Helena Gosk
 • Borys Kowalski
 • Krzysztof Łyskawa
 • Tomasz Kromolicki
 • Aleksandra Kowalczyk
 • Dariusz Litwin
 • Anna Olejarczyk
 • Iwona Sadkowska
 • Marcin Kucharski
 • Paweł Stykowski
 • Maciej Woźniak
 • Michał Szyszko
 • Kamil Bara
 • Ewa Burchacińska
 • Marek Kowalski
 • Ewa Orłowska
 • Wiesław Puławski
 • Iwona Swobodzińska-Perdenia
 • Maciej Turowski
 • Magdalena Chorzewska
 • Kalina Kamińska-Sikorska
 • Małgorzata Kulińska-Sczogiel