Porozumienia ubezpieczycieli z Prezesem UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podpisał porozumienia z 16 zakładami ubezpieczeń na życie. Dzięki porozumieniom, klientom obniżone zostaną opłaty likwidacyjne, pobierane przy ubezpieczeniach z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk). –Porozumienie powstało z inicjatywy Polskiej Izby Ubezpieczeń, natomiast trzeba podkreślić, że dotyczy ono całej branży ubezpieczeniowej. Rozwiązanie jest efektem znaczącego wysiłku zakładów, ale dzięki temu możliwe było wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Porozumienie dotyczy aktywnych umów, przy których ubezpieczyciele pobrali opłaty likwidacyjne wyższe niż uzgodnione z UOKiK. Jeśli chodzi o umowy nieaktywne, zwrot opłat dotyczy osób, które:

 • zawarły umowę z ufk ze składką regularną po 61. roku życia
 • i zawarły tę umowę (bądź przystąpiły do takiej umowy)  po 1 stycznia 2008 roku
 • i rozwiązały tę umowę lub wystąpiły (w przypadku ubezpieczenia grupowego) mając ukończony 65. rok życia

Treść porozumień z poszczególnymi zakładami ubezpieczeń dostępna jest na stronie internetowej UOKiK. Informacje o porozumieniach można też znaleźć na stronach internetowych ubezpieczycieli. Porozumienia dotyczą:

 1. Aegon TU na Życie S.A.
 2. TU Allianz Życie Polska S.A.
 3. Aviva TUnŻ S.A.
 4. AXA Życie TU S.A.
 5. Compensa TU na Życie S.A. VIG
 6. STUnŻ ERGO Hestia S.A.
 7. Generali Życie TU S.A.
 8. MetLife TUnŻiR S.A.
 9. Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A.
 10. Open Life TU na Życie S.A.
 11. PKO Życie TU S.A.
 12. PZU Życie S.A.
 13. TU na Życie Europa S.A.
 14. TU na Życie Warta S.A.
 15. UNIQA TU na Życie S.A.
 16. Vienna Life TU na Życie S.A. VIG

Ponadto zawarte zostało także porozumienie pomiędzy Prezesem UOKiK a Polską Izbą Ubezpieczeń.