Ponad 29 mld zł wypłaconych przez ubezpieczycieli

• Co godzinę poszkodowani z tytułu OC komunikacyjnego otrzymują prawie 600 tys. zł
• Średnio co 32 sekundy dochodzi w Polsce do zdarzenia, z którym wiąże się wypłata z tytułu OC
• Średnio co godzinę ubezpieczyciele na życie wypłacają ponad 2,8 mln zł w formie świadczeń

Po trzech kwartałach tego roku, ubezpieczyciele majątkowi wypłacili klientom ponad 10,5
mld zł – wynika z danych zebranych przez PIU. Świadczenia z ubezpieczeń na życie przekroczyły 18,7
mld zł.

Rynek komunikacyjny
Ubezpieczyciele wypłacili po trzech kwartałach 2012 r. 3,9 mld zł odszkodowań z tytułu
ubezpieczeń OC pojazdów mechanicznych oraz 2,58 mld zł z tytułu autocasco. W OC utrzymuje się
tendencja niewielkiego wzrostu ogółu wypłat (2,38 proc.), natomiast w autocasco nadal widać spadek
(8,5 proc.). Nie jest już on jednak tak silny jako trzy miesiące wcześniej, kiedy przekraczał 10 proc.
Dodatkowo po trzech kwartałach 2012 r., licząc rok do roku:
• Liczba polis autocasco zwiększyła się o 1,38 proc.
• Liczba polis OC zwiększyła się o 2,68 proc.
• Średnie odszkodowanie z autocasco wyniosło 4750 zł w porównaniu z 4559 zł rok wcześniej
• Średnie odszkodowanie z OC wyniosło 5369 zł wobec 4928 zł rok wcześniej
• Liczba szkód z autocasco wyniosła 543 tys. wobec 618 tys. rok wcześniej
• Liczba szkód z OC wyniosła 731 tys. wobec 778 tys. rok wcześniej
– W ubezpieczeniach OC mamy do czynienia z sytuacją ciągłego wzrostu zobowiązań
ubezpieczycieli, mimo zauważalnego spadku liczby szkód. Porównanie rok do roku, zwłaszcza w
dłuższej perspektywie pokazuje, że wyraźnie rośnie kwota średniego wypłaconego odszkodowania. Z kolei spadek liczby szkód bierze się między innymi stąd, że pogoda w tym roku była jak dotąd dla nas
łaskawa – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU. Po trzech kwartałach 2012 r.,
ubezpieczyciele zebrali z tytułu OC 6,58 mld zł, o 7 proc. więcej niż rok wcześniej. Składka z autocasco
wyniosła 4,2 mld zł, o 0,65 proc. mniej niż rok wcześniej.

Rynek majątkowy (bez ubezpieczeń komunikacyjnych)
Dane po III kwartale obejmują już szkody, związane z ostatnimi kataklizmami pogodowymi –
przede wszystkim gradobiciem. Trzeba również pamiętać, że w danych widoczne są także szkody w
uprawach rolnych, które miały miejsce na początku tego roku. Stąd bardzo duży wzrost wypłaconych
odszkodowań w grupie 9. (pozostałe szkody rzeczowe) do 1,15 mld zł, czyli o 47,5 proc. więcej niż rok
wcześniej.

Rynek życiowy
Świadczenia z tytułu umów ubezpieczenia na życie spadły minimalnie w porównaniu z zeszłym
rokiem do 18,7 mld zł. Dominują wypłaty związane z grupą I (choć jest ich mniej niż rok wcześniej),
więc można je wiązać z zapadalnością krótkoterminowych kontraktów o charakterze lokacyjnym.
Rosną świadczenia związane z polisami powiązanymi z UFK – do 4,8 mld zł, o 14,5 proc. więcej niż
przed rokiem. W podobnym tempie rośnie składka przypisana z tych produktów. Wyniosła ona 8,9
mld zł, o 16,5 proc. więcej niż po III kwartale 2011 r.
Ogółem składka przypisana z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła na koniec III kwartału
2012 r. 27,2 mld zł, tj. o ponad 10 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wynik finansowy netto
Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli trzy kwartały z zyskiem 2,9 mld zł, o 1,23 proc.
mniejszym, niż rok wcześniej. Wzrost zysku zanotowali ubezpieczyciele życiowi, których wynik
finansowy netto sięgnął 2,6 mld zł, o ponad 14 proc. więcej niż rok wcześniej.

Tabela z wynikami