Ponad 17 mld zł odszkodowań i świadczeń dla klientów i poszkodowanych

10,5 mld zł świadczeń z ubezpieczeń na życie oraz 6,7 mld zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń majątkowych wypłacili w I półroczu 2014 r. polscy ubezpieczyciele. 

• Ogółem składka na rynku ubezpieczeń wyniosła 27,7 mld zł (spadek rok do roku o 7,4 proc.)
• Wypłacone odszkodowania i świadczenia ogółem wyniosły 17,25  mld zł (spadek po II kw.  rok do roku o 11,6 proc.)
• Odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń OC pojazdów lądowych (w tym OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) wyniosły 2,88 mld zł (wzrost o 4,86 proc.)

Rynek komunikacyjny
Najważniejsze liczby:
• Składka przypisana brutto z ubezpieczeń OC wyniosła 4 mld zł (spadek o 5 proc.)
• Składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła 2,7 mld zł (spadek o 0,46 proc.)
• Wynik techniczny z ubezpieczeń OC wyniósł -28,1 mln zł
• Wynik techniczny z ubezpieczeń AC wyniósł 175,4 mln zł

Rynek majątkowy (bez ubezpieczeń komunikacyjnych)
Najważniejsze liczby:
• Składka z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 6,7 mld zł i była o 2,5 proc. niższa niż rok wcześniej
• Widoczny jest wzrost składki z ubezpieczeń różnych finansowych (kredytu, gwarancji, różnych ryzyk finansowych) do 1 mld zł wobec 913 mln zł rok wcześniej
• Największy udział w składce na rynku majątkowym mają niezmiennie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów – 1,7 mld zł

Rynek życiowy
Najważniejsze liczby:
• Odszkodowania i świadczenia z tytułu wszystkich ubezpieczeń na życie wyniosły 10,5 mld zł (spadek o 18,6 proc.)
• Składka z tytułu ubezpieczeń na życie spadła o 11,3 proc., do 14,2 mld zł
• Składka z ubezpieczeń z UFK wyniosła 6 mld zł (spadek o 3 proc.)
• Wpływ na spadek składki na rynku nadal ma ograniczenie oferty krótkoterminowych ubezpieczeń na życie, tzw. polisolokat

Wynik finansowy netto

Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł po II kw. 2014 r. 1,8 mld zł i był o 31,8 proc. wyższy niż rok wcześniej. Ubezpieczyciele majątkowi, zakończyli II kw. 2014 r. z zyskiem 2,6 mld zł (spadek o 50,8 proc.). Różnica ta ma związek przede wszystkim z wysokością dywidendy wewnątrz największej polskiej grupy ubezpieczeniowej.
Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy po II kw. 2014 r. wyniósł 641 mln zł.

Tabela z wynikami