PIU współautorem “apteczki prawnej – lex bez łez”

Ważnym ustawowym zadaniem Polskiej Izby Ubezpieczeń jest działalność edukacyjna i informacyjna w dziedzinie ubezpieczeń. Edukowanie społeczeństwa, w szczególności młodzieży wkraczającej w dorosłe życie, która często nie ma podstawowej wiedzy prawniczej  potrzebnej do  radzenia sobie z otaczającą rzeczywistością jest niezwykle ważne. 
PIU jest partnerem  projektu edukacyjnego „Apteczka prawna – lex bez łez” zrealizowanego przez  Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA” (Oddział Śląski).  Apteczka  to podręcznik  adresowany do gimnazjalistów i licealistów zawierający kompendium najważniejszych zagadnień z zakresu prawa. Jeden  z rozdziałów  poświęcony jest ubezpieczeniom.

Apteczka jest napisana prostym językiem, z użyciem wielu przykładów,  przygotowana została w atrakcyjnej dla młodzieży formie graficznej. W najbliższych miesiącach apteczka będzie rozdawana bezpłatnie młodzieży szkolnej w czasie lekcji prawa, prowadzonych przez sędziów na terenie działania Oddziałów Śląskiego, Warszawskiego, Wielkopolskiego i Wrocławskiego SSP „IUSTITIA”. PIU udzieliła wsparcia nie tylko finansowego ale również merytorycznego.
Partnerami wydania są obok PIU również Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Krajowa Izba Doradców Podatkowych i ASP w Katowicach.