PIU rozpoczyna współpracę z “Olivią”

W ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, PIU nawiązała współpracę z wiodącym krajowym miesięcznikiem poradnikowym – „Olivia”.
Współpraca z „Olivią” obejmuje cykl artykułów, poświęconych różnym typom produktów ubezpieczeniowych. Mają one zapoznać czytelników z ofertą ubezpieczycieli. Duży nacisk położony jest także na wyjaśnianie wszelkich wątpliwości, pojawiających się przy zawieraniu umowy ubezpieczenia oraz wypłacaniu odszkodowania lub świadczenia.

Pierwszy artykuł, przygotowany we współpracy z PIU, dotyczyć będzie ubezpieczeń na życie. Ukaże się on na rynku 10 marca br. W zeszłym roku PIU prowadziło podobną kampanię edukacyjną z innym wiodącym medium poradnikowym – „Panią Domu”.

Edukacja w zakresie ubezpieczeń jest jednym z celów statutowych Izby. Współpraca z mediami poradnikowymi ma na celu dotarcie do potencjalnych klientów zakładów ubezpieczeń, nie mających dostatecznie dużej wiedzy na temat prawa ubezpieczeniowego oraz produktów dostępnych na polskim rynku.