PIU partnerem merytorycznym dodatku w “Dzienniku Gazecie Prawnej”

Polska Izba Ubezpieczeń została partnerem merytorycznym specjalnego dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”, poświęconego problematyce ubezpieczeniowej. Ukaże się on w środowym (9 grudnia br.) wydaniu gazety.

Zostaną w nim zaprezentowane zagadnienia związane z nowoczesnymi formami sprzedaży ubezpieczeń, problematyką ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń ochrony prawnej.

Jest to pierwszy tego typu dodatek do „Dziennika Gazety Prawnej”, którego partnerem została Izba. W przyszłym roku podobnych, obszernych publikacji prezentujących nasz rynek na łamach prasy codziennej będzie więcej.

Dodatek do Dziennika Gazety Prawnej jest kontynuacją zapoczątkowanych jesienią tego roku działań popularyzujących usługi ubezpieczeniowe w specjalnych programach partnerskich z wydawcami prasy. Z dużym zainteresowaniem spotkał się projekt realizowany wspólnie z jednym z największych tytułów poradnikowej prasy kobiecej – „Panią Domu”.

Informacja w wersji PDF