Pisma PIU do Ministerstwa Finansów i Rzecznika Ubezpieczonych

4 stycznia 2013 r. Polska Izba Ubezpieczeń przesłała do Rzecznika Ubezpieczonych odpowiedź na opublikowany 11 grudnia 2012 r. raport pt. „Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”. Osobne pismo w sprawie raportu, PIU przesłała na ręce Jana Vincenta-Rostowskiego, ministra finansów, z kopią do Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra pracy i polityki społecznej oraz Andrzeja Jakubiaka, przewodniczącego KNF. 
Korespondencja dostępna jest poniżej.

Pismo do Ministra Finansów

Pismo do Rzecznika Ubezpieczonych