Szukaj:
Aktualności
WU2020.3.3

Prawo do swobodnego wyboru prawnika (pełnomocnika) przez ubezpieczającego w postępowaniu mediacyjnym – uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14 maja 2020 r. w sprawie C‑667/18 Szymon Szmak DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.3.3 Abstract Celem niniejszego artykułu jest prezentacja najważniejszych tez wyroku Trybunału […]

Więcej
Aktualności
WU2020.3.2

Przepisy karne w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych Sebastian Kowalski DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.3.2 Abstract Celem opracowania jest przedstawienie sposobu typizacji czynów zabronionych i zakresu penalizacji w przepisach karnych zawartych w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, a następnie wskazanie tych rozwiązań, które […]

Więcej
Aktualności
WU2020.3.1

Ocena kryteriów przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w Metodyce oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych z 2020 roku Michał Romanowski Katarzyna Zarzycka DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.3.1 Abstract Przedstawiona przez Komisję Nadzoru Finansowego Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych miała prezentować obiektywne […]

Więcej
Aktualności
Oszczędzanie na emeryturę nie jest dla nas ważne

Statystyczny Polak przewiduje, że będzie żył 77 lat. Pod tym względem jesteśmy największymi pesymistami wśród mieszkańców dziesięciu krajów Europy, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym przez Insurance Europe przy współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń. Możliwe, że właśnie dlatego dla tak […]

Więcej
Aktualności
WU2020.2.7

Bartosz Kucharski Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia mienia Dorota Maśniak DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.2.7 Abstract   Słowa kluczowe   Pełna treść artykułu: PDF Bibliografia

Więcej
Aktualności
WU2020.2.6

Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2019 roku (III CZP 99/18) [Glosa aprobująca] Karol Rębisz DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.2.6 Abstract Celem niniejszego artykułu jest omówienie Uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2019 […]

Więcej
Aktualności
WU2020.2.5

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 22 stycznia 2020 roku sygn. I SA/Bd 655/191 Wiktor Podsiadło DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.2.5 Abstract W glosowanym wyroku sąd stanął na stanowisku, że usługi ubezpieczeniowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła, o którym stanowi […]

Więcej
Aktualności
WU2020.2.4

Problematyka VAT w odszkodowaniach wypłacanych z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody w pojazdach będących przedmiotem leasingu Michał P. Ziemiak DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.2.4 Abstract Zagadnienie VAT w odszkodowaniach wypłacanych przez zakłady ubezpieczeń doczekało się, co prawda, dość pokaźnej liczby […]

Więcej
Aktualności
WU2020.2.3

Funkcje ubezpieczeń gospodarczych a zrównoważony rozwój Malwina Lemkowska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.2.3 Abstract Dążenie do zrównoważonego rozwoju jest deklaracją powszechnie przyjętą przez współczesne społeczeństwa. Realizuje się poprzez współudział podmiotów z różnych poziomów organizacji systemu gospodarczego w podejmowaniu działań na rzecz uwzględniania w […]

Więcej
Aktualności
WU2020.2.2

Przesłanki (dyrektywy) wymiaru administracyjnych kar pieniężnych nakładanych na krajowy zakład ubezpieczeń (część II) Paweł Wajda DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.2.2 Abstract Niniejsza publikacja poświęcona jest analizie ustawowych dyrektyw mających wpływ na ustalenie przez Komisję Nadzoru Finansowego wymiaru administracyjnych kar pieniężnych stosowanych wobec krajowych […]

Więcej