Szukaj:
Aktualności
WU2018.4.5

Klauzule wyłączające ochronę ubezpieczeniową w konsumenckiej umowie ubezpieczenia ochrony prawnej – uwagi na tle wyroku niemieckiego Trybunału Federalnego (Bundesgerichtshof) z 4 lipca 2018 roku Szymon Szmak DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.4.5 Abstract Niniejszy artykuł przedstawia wybrane uwagi dowyroku wydanego 4 lipca 2018 roku […]

Więcej
Aktualności
WU2018.4.4

Zdarzenie a wypadek ubezpieczeniowy – uwagi na tle konstrukcji przestępstwa tzw. oszustwa asekuracyjnego Maja Sikorska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.4.4 Abstract W artykule zbadano pojęcia zdarzenia orazwypadku ubezpieczeniowego na tle konstrukcji przestępstwa tzw. oszustwa asekuracyjnego wskazanego w art. 298 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks […]

Więcej
Aktualności
WU2018.4.3

Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w zakresie punitive damages w prawie amerykańskim Izabela Adrych-Brzezińska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.4.3 Abstract Odszkodowanie karne stanowi kontrowersyjną pod względem teoretycznym, ale prawnie egzekwowalną doktrynę. W zagadnieniu tym zawiera się wiele problematycznych kwestii prawnych, które teoretycy […]

Więcej
Aktualności
WU2018.4.2

Analiza wymagań i potrzeb klienta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń – zarys procesu Anna Czajkowska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.4.2 Abstract Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń obliguje, aby przed zawarciem umowy ubezpieczenia wykonana została analiza potrzeb i wymagań klienta na podstawie przekazanych przez […]

Więcej
Aktualności
WU2018.4.1

Outsourcing w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – zagadnienia prawne Paweł Machulak Jakub Ziemba DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.4.1 Abstract Celem niniejszego artykułu jest omówienie zagadnień prawnych związanych z problematyką outsourcingu w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Autorzy podkreślają istotne znaczenie przepisów o outsourcingu dla […]

Więcej
Inne
Materiały z otwartego posiedzenia Podkomisji Ubezpieczeń Finansowych

20 marca br. w siedzibie Polskiej Izby Ubezpieczeń odbyło się otwarte posiedzenie Podkomisji Ubezpieczeń Finansowych. Wydarzenie to przygotowane zostało wspólnie z Departamentem Ceł Ministerstwa Finansów w związku z trudnościami związanymi z funkcjonowaniem wzorów zobowiązania gwaranta składanego jako zabezpieczenie w operacjach […]

Więcej
Aktualności
Prawie 40 mld zł trafiło do poszkodowanych #dziękiubezpieczeniom

W 2017 r. polscy ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 39,8 mld zł odszkodowań i świadczeń. #Dziękiubezpieczeniom poszkodowani otrzymali o 8,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Najważniejsze dane o rynku ubezpieczeń 2017 r. 67,5 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające […]

Więcej
Aktualności
WU2018.3.7

Rola funkcji compliance w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności w zakładzie ubezpieczeń Wojciech Paś DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.3.7 Abstract Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia roli i znaczenia funkcji compliance w procesie zarządzania ryzykiem braku zgodności w zakładzie ubezpieczeń w ramach funkcjonowania […]

Więcej
Aktualności
WU2018.3.6

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 marca 2016 r., I ACa 817/151 Mirosław Nesterowicz DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.3.6 Abstract Glosa odnosi się do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 marca 2016 r., sygn. akt sprawy I ACa […]

Więcej
Aktualności
WU2018.3.5

Regres ubezpieczyciela OC wobec posiadacza pojazdu mechanicznego w kontekście zatrzymania mu prawa jazdy Adrian Wasielewski DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.3.5 Abstract Zagadnienie regresu ubezpieczeniowego było wielokrotnie przedmiotem orzecznictwa oraz zainteresowania literatury prawniczej. Instytucja regresu ubezpieczeniowego została uregulowana w art. 828 par. 1 Kodeksu […]

Więcej