Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym prawie 22 mld zł w pierwszym półroczu

W pierwszym półroczu 2023 r. Polacy otrzymali 21,9 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 7 proc. wzrosły wypłaty w ubezpieczeniach majątkowych. Dotyczy to głównie wypłat świadczeń z polis komunikacyjnych. Utrzymuje się zainteresowanie Polaków ubezpieczeniami, mimo wysokich kosztów życia są one ważnym elementem domowych budżetów.
Kluczowe liczby:
 • 21,9 mld zł dla poszkodowanych, w tym:
  • 8,5 mld zł z ubezpieczeń na życie,
  • 8,7 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC),
  • 4,7 mld zł z pozostałych ubezpieczeń.
 • Na ubezpieczenia przeznaczyliśmy 39 mld zł, o 10 proc. więcej niż rok wcześniej.
 • 90,9 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne.
 • 17,6 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu.
 • 923 mln zł podatku dochodowego zapłacili ubezpieczyciele.
Ubezpieczenia na życie

Obserwujemy stały wzrost rynku ubezpieczeń ochronnych i wypadkowych. Wzrost składki o ponad 7 proc. w ubezpieczeniach na życie pokazuje, że Polacy chcą skutecznie chronić najważniejsze dla siebie wartości. Śmierci najbliższej osoby obawia się 56 proc. naszych respondentów, aż 70 proc. uważa to zdarzenie za prawdopodobne w swoim życiu. To dobrze, że szukamy rozwiązań, które zapewnią naszym bliskim stabilizację finansową – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

W ubezpieczeniach na życie widoczny jest spadek wypłat, co odzwierciedla aktualną sytuację związaną ze spadkiem śmiertelności po pandemii. Na polisy życiowe wydaliśmy w I półroczu 2023 r. 11,3 mld zł, o 7,6 proc. więcej niż rok temu. Ich liczba pozostaje na stabilnym poziomie. Kolejny kwartał rośnie zainteresowanie polisami grupowymi. Ubezpieczenie na życie jest wciąż jednym z najważniejszych benefitów pracowniczych.

Ubezpieczenia komunikacyjne

W ubezpieczeniach majątkowych największą część odszkodowań stanowią wypłaty w ramach polis komunikacyjnych.

 • Odszkodowania z autocasco wyniosły 3,5 mld zł, o niemal 12 proc. więcej niż przed rokiem.

Średnia składka OC komunikacyjnego wyniosła po II kwartałach 2023 r. 504 zł, o 3 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie wzrosła średnia szkoda. Jej koszt wyniósł ponad 9,2 tysiąca zł, 15 proc. więcej niż przed rokiem.

Obserwujemy stały wzrost kosztów szkód. Rynek motoryzacyjny nie jest obojętny na długo utrzymującą się inflację. Rosną koszty części i usług ubezpieczyciele muszą te koszty uwzględniać w swoich kalkulacjach. Ubezpieczenia komunikacyjne, szczególnie obowiązkowe, to produkt bardzo wrażliwy na cenę, która jest głównym elementem konkurencji na rynku. Kupno samochodu staje się dla wielu z nas trudniej osiągalne, z uwagi na ceny pojazdów, ale też na inflację i wzrosty pozostałych kosztów życia. Rośnie jednak skłonność do ochrony posiadanego majątku. Coraz więcej kierowców kupuje również dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne. Sama naprawa auta z własnej kieszeni to niekiedy wydatek nie do udźwignięcia dla wielu rodzin. W tej sytuacji ubezpieczenie pozostaje najlepszym wyborem – mówi Jan Grzegorz Prądzyński.

Ubezpieczenia majątkowe

W pierwszym półroczu 2023 r. zanotowaliśmy spadek wypłat z ubezpieczeń żywiołów aż o niemal 18 proc.

Łagodniejsze pod względem katastrof pogodowych pół roku nie oznacza, że możemy tego ryzyka nie brać pod uwagę. Klimat jest coraz gwałtowniejszy, a straty w ostatnich latach drastycznie się zwiększyły. Ostatnie 5 lat pokazało, że mogą dotknąć nas zjawiska o ogromnej skali. W latach 2019-2021 katastrofy naturalne na świecie przyniosły straty o łącznej wartości ponad 600 mld USD. W Europie najwięcej strat przyniosła powódź Bernd – 54 mld USD. Mamy do czynienia ze skrajnymi zjawiskami – od suszy po powodzie. Musimy przede wszystkim działać prewencyjnie, a więc inwestować np. w infrastrukturę przeciwpowodziową, zapobiegać suszy poprzez odpowiedni dobór upraw, budowanie zbiorników retencyjnych czy wreszcie mądrą gospodarkę przestrzenną. Pamiętajmy też o roli ubezpieczeń. Gospodarki, w których ubezpieczenia są powszechne, są odporniejsze i szybciej się odbudowują po katastrofach – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

W związku z ogniem i innymi żywiołami, ubezpieczyciele wypłacili po II kwartałach 2023 r. ponad 1,05 mld zł. Jednak średnia szkoda wzrosła z 3,96 na 4,13 tys. zł.

Warto podkreślić, że Polacy są świadomi i ubezpieczają się od ryzyka katastrof naturalnych. Z ankiet, które przeprowadziliśmy wspólnie z zakładami ubezpieczeń w ramach przygotowań raportu „Klimat rosnących strat. Rola ubezpieczeń w ochronie klimatu i w transformacji energetycznej” wynika, że w Polsce ponad 70 proc. jednorodzinnych budynków mieszkalnych jest ubezpieczonych na wypadek gradu i huraganu, a 62 proc. jest ubezpieczonych od powodzi – dodaje Jan Grzegorz Prądzyński.

Wynik netto

Polscy ubezpieczyciele wypracowali w I półroczu 2023 r. 5,7 mld zł zysku netto, czyli o 150 proc. więcej niż przed rokiem. Przede wszystkim wpływ na to mają zwiększone przychody z lokat ubezpieczycieli, związane m.in. ze wzrostem stóp procentowych spowodowanych inflacją. Znaczenie ma również spadek śmiertelności w stosunku do sytuacji w czasie pandemii, który wpłynął na mniejsze wypłaty z polis życiowych. Do budżetu państwa ubezpieczyciele odprowadzili 0,9 mld zł podatku dochodowego.

Polecamy nasz raport „Klimat rosnących strat. Rola ubezpieczeń w ochronie klimatu i w transformacji energetycznej”.

Klimat rosnących strat. Rola ubezpieczeń w ochronie klimatu i w transformacji energetycznej

Przykłady szkód ubezpieczeniowych z II kwartału 2023 r.

Rodzaj polisy Składka Zdarzenie Pomoc dla poszkodowanych
Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnego zachorowania 4 387,76 zł (rocznie) Zachorowanie na boreliozę z zapaleniem stawów Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w kwocie: 52 tys. zł
Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnej choroby 1 730,64 zł (rocznie) Zdiagnozowanie guza prawej jamy bębenkowej, rozpoznanie nowotworu złośliwego Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w kwocie:  259 tys. zł
Ubezpieczenie podróżne Ok. 12 zł (dziennie) Ubezpieczona przebywała u córki w Hiszpanii. Przewróciła się i uszkodziła biodro. Wymagana była pilna operacja. Podczas tej operacji ubezpieczona doznała zawału i została przewieziona do kolejnego szpitala Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w kwocie: 450 tys. zł
Ubezpieczenie  NNW dla dziecka 167,40 zł (rocznie) 12-letni chłopiec spadł z zabawki na placu zabaw w wyniku czego doszło do złamania 4 kości śródstopia lewego Świadczenie wypłacone:
4 tys. zł
NNW 39 zł (miesięcznie) Ubezpieczony wysiadając z samochodu poślizgał się i złamał kość w stopie. 2 000 zł (w związku z pobytem w szpitalu)
NNW 34 zł (miesięcznie) Ubezpieczony uległ wypadkowi na budowie – złamał nogę, ramię, kręgosłup i doznał urazu klatki piersiowej. 21 600 zł (z tytułu uszczerbku na zdrowiu)
Ubezpieczenie na życie 190,90 zł (miesięcznie) Ubezpieczony zginął w wypadku samochodowym. 238 780 zł
Ubezpieczenie na życie 175,48 zł (miesięcznie) Ubezpieczony zmarł w wyniku zachorowania na nowotwór złośliwy dna jamy ustnej. 219 351 zł
Ubezpieczenie na życie 26 963,40 zł (za 5 lat ubezpieczenia) Ubezpieczony zmarł w wyniku udaru mózgu. 181 126 zł
Ubezpieczenie od utraty źródła dochodu 38 zł (miesięcznie) Ubezpieczonego wypowiedziano umowę o pracę z uwagi na likwidację stanowiska pracy. 6 000 zł (z tytułu utraty pracy)

 

Wyniki rynku w tabelach >>>>