Szukaj:
Aktualności
WU2019.1.6

Glosa aprobująca do Uchwały Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 20 czerwca 2017 roku, sygn. akt III CZP 114/16 (OSNC 2017 nr 12 poz. 130) Paulina Wyszyńska-Ślufińska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.1.6 Abstract Glosa odnosi się do Uchwały Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia […]

Więcej
Aktualności
WU2019.1.5

Analiza wypłacalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w reżimie Solvency II Rafał Matuła DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.1.5 Abstract W artykule dokonano analizy wypłacalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w reżimie prawnym Solvency II na podstawie sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej wszystkich towarzystw ubezpieczeń […]

Więcej
Aktualności
WU2019.1.4

Ubezpieczenie kosztów świadczeń medycyny pracy Jakub Orlicz DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.1.4 Abstract Jednym z największych wyzwań związanych z postępem gospodarczym i społecznym jest zapewnienie ochrony zdrowia. Rozwój nowych technologii i zmiana organizacji oraz warunków wykonywanej pracy często wiąże się z nowymi, nieznanymi […]

Więcej
Aktualności
WU2019.1.2

Ujednolicenie kontraktowego prawa reasekuracyjnego w skali międzynarodowej in statu nascendi – PRICL (Project of Reinsurance Contract Law)1 Dariusz Fuchs DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.1.2 Abstract Celem artykułu jest przedstawienie międzynarodowego projektu o umowie reasekuracji – PRICL. Autor analizuje specyfikę PRICL jako prawa materialnego […]

Więcej
Aktualności
WU2019.1.1

Podstawy odpowiedzialności cywilnej krajowych organów nadzoru finansowego w świetle doświadczeń zagranicznych Ewa Bagińska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.1.1 Abstract Wartykule dokonano analizy podstaw prawnych roszczeń osób fizycznych i instytucji finansowych wobec władz publicznych o zapłatę odszkodowania pieniężnego za brak nadzoru nad rynkiem finansowym. […]

Więcej
Inne
Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2018

Spis treści Rozprawy naukowe: Gminne spółki komunalne a pośrednictwo ubezpieczeniowe – Dorota Sylwestrzak Prawo do zapomnienia – ewolucja francuskiego modelu normatywnego deklaracji ryzyka ubezpieczeniowego w sektorze bancassurance – Barbara Marlewska […]

Więcej
Aktualności
Rynek bancassurance po III kw. 2018

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Polskiej Izby Ubezpieczeń, opisującym rynek bancassurance w Polsce po III kw. 2018 r. Składka pozyskana w kanale bancassurance w Dziale I wyniosła 4,5 mld zł, natomiast w Dziale II 1,4 mld zł. Raport

Więcej
Aktualności
31 mld zł trafiło do poszkodowanych

Po trzech kwartałach 2018 r., ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom prawie 31 mld zł. Najwięcej odszkodowań oraz zlikwidowanych szkód dotyczyło tradycyjnie ubezpieczeń komunikacyjnych. Najważniejsze dane o rynku ubezpieczeń po III kw. 2018 r. Ponad 70 mld zł aktywów ubezpieczycieli to […]

Więcej
Aktualności
Raport klimatyczny PIU i Deloitte

Ponad 16 mld zł – tyle kosztowałaby Polskę powódź z 2010 r., gdyby zdarzyła się w roku 2018. Uderzając z taką samą siłą jak osiem lat temu, żywioł spowodowałby straty większe aż o 21 proc. Jeśli Polska nie wdroży spójnej […]

Więcej
Wydarzenia
Warsztaty z ubezpieczeń ochrony prawnej w Łodzi

Aż 40 osób wzięło udział w warsztatach z ubezpieczeń ochrony prawnej, które na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadziła Polska Izba Ubezpieczeń. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli zakładów ubezpieczeń, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, kancelarii prawnych oraz środowiska akademickiego. Warsztaty otworzyła Renata […]

Więcej