Szukaj:
Inne
Raport klimatyczny PIU

Ponad 16 mld zł – tyle kosztowałaby Polskę powódź z 2010 r., gdyby zdarzyła się w roku 2018. Uderzając z taką samą siłą jak osiem lat temu, żywioł spowodowałby straty większe aż o 21 proc. Jeśli Polska nie wdroży spójnej […]

Więcej
Aktualności
Przedstawicielstwo PIU w Brukseli otwarte

1 marca br. Polska Izba Ubezpieczeń otworzyła swoje przedstawicielstwo w Brukseli. Jego celem jest aktywny udział w pracach legislacyjnych na forum europejskim i reprezentowanie interesów polskiego rynku ubezpieczeń. Biuro PIU zapewni także ekspercki głos doradczy przy implementacji przepisów unijnych do […]

Więcej
Aktualności
WU2019.3.6

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2018 roku (III CZP 13/18) Michał P. Ziemiak DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.3.6 Abstract Glosowana uchwała dotyczy wywołujących wciąż kontrowersje umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Na przestrzeni lat ogniskowały one […]

Więcej
Aktualności
WU2019.3.5

Umowa ubezpieczenia przedmiotu leasingu jako umowa na cudzy rachunek Anna Patalon-Jurczyk DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.3.5 Abstract Rosnące znaczenie gospodarcze umowy leasingu przełożyło się w ostatnich latach także na ofertę rynku ubezpieczeniowego. Przedmiotem analizy w niniejszym artykule jest w związku z tym konstrukcja […]

Więcej
Aktualności
WU2019.3.4

Normatywny obowiązek doręczenia ogólnych warunków ubezpieczenia – ocena stanu obowiązującego i postulaty interpretacyjne Dariusz Fuchs Adam Malik DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.3.4 Abstract Artykuł został poświęcony problemowi normatywnego obowiązku doręczenia OWU. Autorzy omawiają to zagadnienie w kontekście ewolucji dotyczących go przepisów. Zwracają również […]

Więcej
Aktualności
WU2019.3.3

Zakazane powiązania podmiotowe i bliskie powiązania pośredników ubezpieczeniowych w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń Monika Szaraniec DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.3.3 Abstract Artykuł omawia treść przepisów zakazujących współpracy i powiązań pomiędzy pośrednikami ubezpieczeniowymi oraz rozpatruje znaczenie pojęcia bliskich powiązań pomiędzy pośrednikami ubezpieczeniowymi w ustawie […]

Więcej
Aktualności
WU2019.3.2

Przetwarzanie danych osobowych przez pośredników ubezpieczeniowych Jan Byrski DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.3.2 Abstract Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez pośredników ubezpieczeniowych – kwestii wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz z ustawy dostosowującej polskie […]

Więcej
Aktualności
WU2019.3.1

Wpływ klauzul generalnych na proces zawierania umowy ubezpieczenia w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń Ewa Bagińska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.3.1 Abstract Wartykule omówiono zasady oceny postępowania dystrybutorów ubezpieczeń przewidziane w nowym systemie dystrybucji ubezpieczeń, wdrażającym IDD. Autorka analizuje treść kryteriów uczciwości, rzetelności […]

Więcej
Aktualności
VII Kongres PIU 8-9 maja br. w Sopocie

Zapraszamy na VII Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń pt. „Europa – innowacje, inspiracje, regulacje”, który odbędzie się 8-9 maja 2019 r. w hotelu Sheraton w Sopocie. Rejestracji online można dokonać na http://kongres-piu.pl//

Więcej
Inne
Raport klimatyczny PIU

Ponad 16 mld zł – tyle kosztowałaby Polskę powódź z 2010 r., gdyby zdarzyła się w roku 2018. Uderzając z taką samą siłą jak osiem lat temu, żywioł spowodowałby straty […]

Więcej