Szukaj:
Inne
Finansowanie opieki zdrowotnej pracowników

Zapraszamy do lektury raportu „Finansowanie opieki zdrowotnej pracowników”. Raport dowodzi, że uporządkowanie prywatnych wydatków na zdrowie oraz zapewnienie pracownikom lepszej opieki zdrowotnej przyniesie korzyści całemu społeczeństwu. Może też pozytywnie wpłynąć […]

Więcej
Inne
Abstrakty/Abstracts 4/2018

Analiza wymagań i potrzeb klienta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń – zarys procesu (The outline of the process of analyzing the requirements and needs of the client in the […]

Więcej
Inne
Abstrakty/Abstracts 3/2018

Rola funkcjicompliance w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności w zakładzie ubezpieczeń (The role of compliance function in compliance risk management in an insurance company in the context of the functioning and […]

Więcej
Inne
Abstrakty/Abstracts 2/2018

Glosa do Wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2015 roku, sygn. akt I ACa 245/15 – Odpowiedzialność biura podróży za śmierć uczestników podczas wycieczki fakultatywnej (A gloss […]

Więcej
Aktualności
WU2019.4.6

Ustalenie odszkodowania w razie naprawienia uszkodzonego pojazdu przez poszkodowanego – uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2018 roku (III CZP 51/18) Mateusz Kaźmierczak DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.4.6 Abstract Wsprawach przeciwko ubezpieczycielowi o roszczenia z tytułu szkody na mieniu […]

Więcej
Aktualności
WU2019.4.5

Raising compulsory automobile insurance minimum amounts: a case study from the United States Christopher J. Robinette, Dani Wachtel DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.4.5 Abstract This article discusses a decision both European Union Member States and states in the United States must make: whether to […]

Więcej
Aktualności
WU2019.4.4

Subrogation of the Guarantee Fund and liability of the persons failing to take out mandatory insurance: an endorsement of the prevailing opinion of Portuguese courts Maria Inês de Oliveira Martins DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.4.4 Abstract The paper discusses the problem of subrogation […]

Więcej
Aktualności
WU2019.4.3

Car insurance in the age of self-driving – analysis of the Automated and Electric Vehicles Act 2018 Michał Marynowski DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.4.3 Abstract With the inevitable rise of autonomous vehicles, it is vital for legislators to create legal frameworks for situations previously […]

Więcej
Aktualności
WU2019.4.2

Autonomously driving cars and the law in Germany Ulrich Magnus DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.4.2 Abstract The article informs about the regulation for partly or fully autonomously driving cars in Germany which the legislator enacted in 2017. The new provisions and amendments are discussed […]

Więcej