Szukaj:
Inne
Abstrakty/Abstracts 3/2017

Japońskie ubezpieczenie od fałszywego oskarżenia o molestowanie w środkach komunikacji miejskiej – innowacja czy marketing? (False groping accusation in public modes of transport insurance in Japan – innovation or marketing?) […]

Więcej
Inne
Abstrakty/Abstracts 2/2017

Modele teorii zaufania – metoda kalkulacji składki ubezpieczeniowej w niejednorodnych portfelach polis (Credibility models – calculation of credibility premium in heterogeneous portfolios) – Anna Chojan Ekonomiczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa […]

Więcej
Inne
Abstrakty/Abstracts 1/2017

Coverholder i jego rola w dystrybucji ubezpieczeń (The role of coverholders in insurance distribution) – Maciej Balcerowski Postulowany zakres badań nad edukacją ubezpieczeniową młodzieży szkolnej (The postulated scope of research […]

Więcej
Inne
Abstrakty/Abstracts 4/2016

Practical problems associated with the implementation of Solvency II and the new Insurance and Reinsurance Activity Act on the example of the Article 172 of this act (Praktyczne problemy związane […]

Więcej
Inne
Abstrakty/Abstracts 3/2016

Abstakty/Abstracts „Wiadomości Ubezpieczeniowe”/”Insurance Review” 2/2016 Obowiązki informacyjne w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – modele ochrony i kierunki ich rozwoju (Disclosure obligations in the unit-linked life insurance […]

Więcej
Inne
Abstrakty/Abstracts 2/2016

Abstakty/Abstracts „Wiadomości Ubezpieczeniowe”/”Insurance Review” 2/2016 Zagrożenia klimatyczne w rolnictwie a ubezpieczenia upraw (Climatic risks in agriculture and crop insurance) – Zuzanna Czekaj Perspektywa konfliktu interesów a problem ryzyka działalności ubezpieczeniowej […]

Więcej
Aktualności
42 mld zł dla poszkodowanych #dziękiubezpieczeniom

W 2018 r., ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom prawie 42 mld zł. To o 4,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Prawie 14 mld zł odszkodowań dotyczyło pomocy poszkodowanym w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Najważniejsze dane o rynku ubezpieczeń w 2018 r. (pobierz […]

Więcej
Inne
Abstrakty/Abstracts 1/2016

Abstakty/Abstracts „Wiadomości Ubezpieczeniowe”/”Insurance Review” 1/2016 Ubezpieczenie ochrony prawnej w relacji z innymi ubezpieczeniami gospodarczymi: wybrane problemy (Legal expenses insurance and its relations with other commercial insurance – selected issues) – […]

Więcej
Inne
Autorzy

Informacje o autorach kwartalnika naukowego „Wiadomości Ubezpieczeniowe” Autorzy 2018 Autorzy 2017 Autorzy 2016

Więcej
Inne
Recenzenci/Reviewers

Informacje o recenzentach kwartalnika naukowego „Wiadomości Ubezpieczeniowe”. Recenzenci/Reviewers 2019 Recenzenci/Reviewers 2018 Recenzenci/Reviewers 2017 Recenzenci/Reviewers 2016

Więcej