Dobre praktyki w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu lub pożyczki (CPI) podpisane

23 maja, podczas XI Kongresu PIU w Sopocie wraz ze Związkiem Banków Polskich podpisaliśmy Dobre praktyki w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu lub pożyczki (CPI). To istotny krok w kierunku samoregulacji branży ubezpieczeniowej i bankowej, mającej na celu podniesienie wartości produktu CPI dla klienta.

Dobre praktyki są efektem współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń i Związku Banków Polskich pod auspicjami Komisji Nadzoru Finansowego. Stanowią odpowiedź branży ubezpieczeniowej na raport EIOPA „Thematic Review on Credit Protection Insurance (CPI) sold via banks” i ostrzeżenie europejskiego organu nadzoru z 2022 r. Uzupełniają również znowelizowaną Rekomendację U przyjętą przez KNF w czerwcu 2023 r.

Dobre praktyki obejmują cały okres życia produktu CPI. Dotyczą tworzenia produktu CPI i jego wartości dla klienta, sposobu dotarcia do klienta, jakości dystrybucji, podejmowanych w interesie klienta działań, nadzoru nad dystrybutorem produktu CPI oraz jego monitorowania. Skierowane są przede wszystkim do zakładów ubezpieczeń i banków oferujących produkt CPI, ale mogą być również stosowane przez inne instytucje finansowe oferujące podobne produkty.

– Intencją Polskiej Izby Ubezpieczeń jest wprowadzenie postanowień dobrych praktyk jako uzupełnienia do nowelizacji Rekomendacji U KNF. Wierzę, że wprowadzenie tych standardów przyczyni się do zwiększenia zaufania klientów do produktów CPI i całego rynku bancassurance – wyjaśniał Jan Grzegorz Prądzyński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Tekst Dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu lub pożyczki (CPI)