wu2024.1.4

Compensation for moral harm caused to a legal entity – does the new Polish Supreme Court resolution of 2023 provide a remedy for the Polish legal system? Some critical remarks in a comparative perspective

Paulina Wyszyńska-Ślufińska

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2024.1.4

Abstract

In the resolution of 2023 the Polish Supreme Court ruled that legal entities are entitled to claim for compensation for moral damage in a case of violation of personal interests. Although the judgement is of great practical value and very interesting from the theoretical point of view, the court’s justification may raise more doubts than provide answers to the question whether it is justified to grant compensation for moral harm caused to legal entities. With the comparative analyses of the topic the author of this article aims at finding the answer whether the arguments provided by the Supreme Court shall be recognized as convincing and, as as such, shall be approved.

Keywords

non-pecuniary damage, moral harm, personal interests, legal entity, compensation

Full article

PDF

 

Bibliography

Adrych Brzezińska I., Punitive damages: czyli o odszkodowaniu karnym w prawie amerykańskim oraz europejskiej debacie na temat funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej, Transformacje Prawa Prywatnego, 4/ 2020, pp. 4–54

Baran T., Dobra osobiste osoby prawnej na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego, [in:] Osobowość prawna jako przesłanka wykonywania konstytucyjnych wolności i praw, eds. M. Bernaczyk, M. Jabłoński, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 2019

Büyüksagis E., Ebert I., Meurkens R.C., Quarta F., Punitive Damages in Europe and Plea for the Recognition of Legal Pluralism, European Business Law Review, Volume 27, Issue 1 (2016) pp. 137–157

Rixecker R., Das Allgemeine Persönlichkeitsrech, Münchener Kommentar zum BGB, rn 375, 9 Auflade 2021, Beck online

Gadek B., Szkoda wyrządzona czynem nieuczciwej konkurencji – zagadnienia wybrane. Księga pamiątkowa Profesora Adama Szpunara, Zakamycze 2004

Jastrzębski J., Kilka uwag o naprawieniu szkody niemajątkowej, Palestra nr 3–4/2005, 32–50

Kaliński M., [in:] System Prawa Prywatnego, t. 6: Prawo zobowiązań – część ogólna, ed. A. Olejniczak, C.H. Beck INP PAN 2018

M. Kaliński, Szkoda na mieniu i jej naprawienie, C.H. Beck 2014

Koch B.A., Collective Damage. Comparative Report, [in:] Digest of European Tort Law, vol. 2, Essential Cases on Damage, eds. B. Winiger, H. Koziol, R. Zimmermann, De Gruyter 2011

Koziol H., Harmonisation and Fundamental Questions of European Tort Law, Vienna Jan Sramek Verlag 2007,

Koziol, H. Basic Question ofTort Law from Germanic Perspective, Jan Sramek Verlag 2015

Loser P., Switzerland [in:] European Tort Law 2012, De Gruyter 2013, eds. K. Oliphant, B.C. Steiniger

Marten S., R. Zimmermann, Germany [in:] Digest of European Tort Law, Vol. 2, Essential Cases On Damage, Eds. B. Winiger, H. Koziol, R. Zimmermann, De Gruyter 2011

Moréteau O. and AD On, France [in:] European Tort Law 2012, De Gruyter 2013, eds. K.Oliphant, B.C.Steiniger

Moréteau, France. Part III, in. Basic questions of tort law from comparative perspective, ed. H. Koziol, Jan Sramek Verlag, Vienna 2015

Pavelek O, Zajickova D., Compensation for non-material damage caused to legal entities in the decision-making practice of the CJEU and the ECHR, Juridicial Tribune, Vol. 13, No. 3, pp. 331–345

Piet Hein van Kempen, The Recognition of Legal Persons in International Human Rights Instruments: Protection Against and Through Criminal Justice? [in:] Corporate Criminal Liability, Springer 2011

Radwański Z., Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową. Rozwój i funkcja społeczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1956

Safjan M.: Art. 448 [in:], Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–44910, Wyd. 10, ed. K. Pietrzykowski, C.H. Beck 2020, Legalis (electr.)

Szpunar A., Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową, Oficyna Wydawnicza Branta 1999

Śmieja A. [in:] System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań. Część ogólna, t. 6, C.H. Beck 2018

Tokushev V., Bulgaria [in:] European Tort Law Yearbook 2018, De Gruyter 2018

Wałachowska M., Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, TNOiK 2007

Wilcox V., A company’s Right to Damages for Non-Pecuniary loss, Cambridge University Press 2016