Konkurs im. Leona Kozickiego w 2009 r. rozstrzygnięty

W konkursie im. Leona Kozickiego za najlepsze prace magisterskie 2009 r. Zarząd Polskiej Izby Ubezpieczeń na wniosek Komitetu Opiniującego przyznał nagrodę główną Joannie Zawarskiej za pracę pt.: „Wybrane źródła odpowiedzialności cywilnej członków organów spółek kapitałowych i dostępne rozwiązania ubezpieczeniowe” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Handschke w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Praca wyróżniona została za wartość merytoryczną, poznawczą, a także oryginalne ujęcie tematu.

Drugie miejsce przyznano Januszowi Wozowczykowi za pracę pt.: „Teoria ruiny a standardowa analiza finansowa jako alternatywne metody oceny sytuacji finansowej ubezpieczyciela” napisaną także w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Handschke. Trzecie miejsce przyznano Grzegorzowi Dudczakowi za pracę pt.: „System Zielonej Karty i System IV Dyrektywy Komunikacyjnej, jako komplementarne narzędzia ochrony poszkodowanych w transgranicznych wypadkach komunikacyjnych”. Promotorem tej pracy jest dr Marcin Orlicki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Fotoreportaż z uroczytsości wręczania nagród obejrzeć można w Galerii zdjęć.

Już dziś Izba zaprasza magsitrantów i dyplomantów do udziału w kolejnej, przyszłorocznej edycji konkursu.