V Kongres PIU

9-10 maja 2017 odbył się V Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń – najważniejsze forum dyskusji branży ubezpieczeniowej w Polsce, gromadzące corocznie w Sopocie przedstawicieli parlamentu, administracji rządowej, nadzoru finansowego i zakładów ubezpieczeń. Tegoroczny kongres odwiedziła rekordowa liczba gości – niemal 280 osób.

Tegoroczny kongres otworzyli:

  • Dr Józef Zych – sędzia Trybunału Stanu, Marszałek Sejmu II kadencji
  • Grzegorz Bierecki – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP
  • Paweł Borys – prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju
  • Marcin Pachucki – zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

Tegoroczne spotkanie stało pod znakiem wpływu ubezpieczycieli na otoczenie, bezpieczeństwa, reputacji, innowacji w ubezpieczeniach oraz regulacji prawnych, związanych z pośrednictwem ubezpieczeniowym. List do prezesa zarządu PIU w związku z kongresem, skierował Pan Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu RP.

List Pana Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu RP

Prezentacje, przedstawione podczas paneli merytorycznych V Kongresu PIU są dostępne poniżej. Poświęcone były one kolejno:

Wpływowi ubezpieczeń na gospodarkę i społeczeństwo i zapowiedzi raportu PIU w tej kwestii

Bezpieczeństwu ruchu drogowego i zapowiedzi raportu PIU w tej kwestii

Innowacjom w ubezpieczeniach

Nowym regulacjom dotyczącym pośrednictwa ubezpieczeniowego

Materiały video z poszczególnych paneli: