Za nami kolejne seminarium na temat zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej

14 grudnia br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyło się kolejne seminarium specjalistyczne dla Policji dotyczące przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej.

Organizatorem merytorycznym spotkania była Komisja ds. przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej Polskiej Izby Ubezpieczeń, działająca przy współpracy z Biurem Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji.

Głównym celem spotkania była wymiana praktycznych doświadczeń na temat współczesnych form przestępczości ubezpieczeniowej. Seminarium było okazją do eksperckiej dyskusji dotyczącej przeciwdziałania i zwalczania przestępczości w szeroko pojętej działalności ubezpieczeniowej.

Prelegentami seminarium byli członkowie Grupy ekspertów ds. szkoleń, tj. przedstawiciel Link4 TU SA Pan Aleksander Malinowski oraz reprezentant TUiR “WARTA” SA Pan Piotr Grzęda. Tematykę związaną z bazami OI UFG przedstawił Pan Szczepan Zdybowicz z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Doświadczenie poprzednich edycji seminarium potwierdza, że spotkania są doskonałym impulsem do kolejnych, wspólnych działań rynku ubezpieczeniowego i organów ścigania.