Współpraca rynku ubezpieczeń i Policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej – seminarium zorganizowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Komisja ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej Polskiej Izby Ubezpieczeń wspólnie z Biurem Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji zorganizowała seminarium dotyczące współpracy rynku ubezpieczeń i policji. 30 listopada br. w spotkaniu, które było kolejnym z tego cyklu, uczestniczyło ponad 60 funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Celem szkoleń jest skuteczne dotarcie z wiedzą na temat przestępczości ubezpieczeniowej do jak największej liczby funkcjonariuszy, a także zwiększenie efektywności działań policji, w związku z intensywnymi zmianami, jakie zachodzą w obszarze przestępczości.

Program poszerza wiedzę teoretyczną z zakresu ubezpieczeń, a także rodzajów i form przestępczości ubezpieczeniowej, a przede wszystkim zasad i możliwości współpracy z zakładami ubezpieczeń oraz taktyki zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej.

Polska Izba Ubezpieczeń serdecznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w realizację programu szkolenia oraz Komendzie Głównej Policji za umożliwienie organizacji seminarium.