Wydawnictwa

30 May: Insurance Review 1/2022

Okładka Spis treści: Artykuły naukowe Anna Chojan, Jacek Lisowski and Piotr Manikowski – Digitalization trends in insurance and their impact…

30 May: Insurance Review 4/2021

Okładka Spis  treści Artykuły naukowe: 1. Paweł Wajda – Interwencja produktowa Komisji Nadzoru Finansowego z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia…

30 May: Insurance Review 3/2021

Okładka Spis treści Artykuły naukowe: 1. Marcin Krzemień, Paweł Wajda – Konsekwencje potencjalnej niezgodności Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych…

20 Sep: Insurance Review 2/2021

Okładka Spis treści: Rozprawy naukowe: Kilka uwag w sprawie weryfikacji administracyjnej kandydatów na członków zarządu zakładu ubezpieczeń i reasekuracji –…

20 Sep: Abstrakty/Abstracts 2/2021

Kilka uwag w sprawie weryfikacji administracyjnej kandydatów na członków zarządu zakładu ubezpieczeń i reasekuracji (A few remarks on the administrative…