Insurance Review 1/2023

All texts published in the journal are made available free of charge under the  Creative Commons (CC BY-ND 3.0) license, and Authors publishing in the journal – retaining all copyrights – accept the terms of the Creative Commons (CC BY-ND 3.0)

Okładka

Spis treści

Artykuły naukowe

  1. Bogusława Gnela – Regulacja reklamacji klientów rynku finansowego będących beneficjentami umowy ubezpieczenia na tle jej unormowań w polskim systemie prawnym.
  2. Monika Szaraniec – Profiling and automated decisions concerning consumers in the insurance market and threats to their right to privacy and the right of disposal over their personal data.
  3. Bartosz Kucharski, Wiktor P. Matysiak – Polemicznie o dopuszczalności uwzględnienia rabatów i upustów przy ustalaniu odszkodowania kosztorysowego z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
  4. Marcin Orlicki – Kontrowersje związane z ustalaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego zasad określania wysokości odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
  5. Marietta Janowicz-Lomott – Dotowane ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich jako realizacja partnerstwa publiczno-prywatnego – ewaluacja projektu.

Glosy:

  1. Mariusz Fras, Oskar Zgonina – ECJ– Group organizer as a distributor by the terms of IDD Commentary Judgement of the Court (First Chamber) of 29 September 2022 in case C-633/20, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV v. TC Medical air ambulance agency GmbH, eClI:eu:C:2022:733