Wydawnictwa

20 Sep: Insurance Review 2/2021

Okładka Spis treści: Rozprawy naukowe: Kilka uwag w sprawie weryfikacji administracyjnej kandydatów na członków zarządu zakładu ubezpieczeń i reasekuracji –…

20 Sep: Abstrakty/Abstracts 2/2021

Kilka uwag w sprawie weryfikacji administracyjnej kandydatów na członków zarządu zakładu ubezpieczeń i reasekuracji (A few remarks on the administrative…

17 Sep: Insurance Review 2/2019

Spis treści: Rozprawy naukowe: Rozkład obowiązków pomiędzy dystrybutorów w procesie zawierania umowy ubezpieczenia. Dokumentowanie realizacji obowiązków ustawowych związanych z dystrybucją…