EIOPA publikuje pierwsze wytyczne Solvency II

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) udostępniło pierwszy zestaw wytycznych do Solvency II w tłumaczeniu na oficjalne języki Unii Europejskiej. Pierwsza transza dokumentów obejmuje 19 wytycznych.
Wytyczne dotyczą takich obszarów zagadnień, jak: wycena rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, granice umów, środki własne, ryzyka, wypłacalność grupy, stosowanie modeli wewnętrznych, działanie kolegiów nadzorujących czy procesu nadzoru. Wytyczne EIOPA kieruje do właściwych organów krajowych oraz instytucji finansowych. Celem wytycznych jest zapewnienie wspólnego, jednolitego i spójnego stosowania prawa Unii, jak również ustanowienie spójnych, efektywnych i skutecznych praktyk nadzorczych opracowanych przez EIOPA według jej kompetencji. Wytyczne są zgodne z aktem delegowanym i ich zadaniem jest jego doprecyzowanie. Właściwe organy krajowe mają 2 miesiące od daty ogłoszenia wytycznych na poinformowanie, czy już stosują się lub zamierzają się do tych wytycznych dostosować.