EIOPA publikuje drugą partię wytycznych

W dniu 4 grudnia przedstawiciele branży (Insurance Europe, CFO Forum i CRO Forum oraz AMICE) spotkali się z przedstawicielami EIOPA w celu omówienia drugiej partii wytycznych do Solvency II, które zostały opublikowane 2 grudnia na potrzeby konsultacji społecznych.
EIOPA powiadomiła, że wkrótce opublikuje notę dotyczącą pakietu sprawozdawczego na potrzeby Solvency II, co ma zapewnić jasność w zakresie formularzy i logów. Mimo to dokument ten nie będzie zawierał szczegółowego opisu zmian w partii formularzy na potrzeby przedmiotowych konsultacji. CFO Forum zwróciło w szczególności uwagę na potrzebę przygotowania stabilnego pakietu sprawozdawczego, gdyż wzrastać będą koszty wdrożenia w związku z publikacją kolejnych wersji pakietu, które ubezpieczyciele będą zmuszeni uwzględnić w swoich organizacjach.
Po zakończeniu konsultacji ostateczne wersje formularzy mają zostać oficjalnie opublikowane w czerwcu 2016 r. Na potrzeby tych konsultacji EIOPA opublikował ponad 80 formularzy sprawozdawczych do danych ilościowych (QRT) obejmujących około 41 tematów, w tym sprawozdanie na temat wypłacalności i sytuacji finansowej oraz regulacyjne sprawozdanie nadzorcze.
Insurance Europe rozpoczęła prace nad analizą tych dokumentów i zwróciła się do EIOPA z prośbą o bardziej szczegółowe omówienie wykonawczych standardów technicznych dotyczących sprawozdawczości i QRT w styczniu. Branża poprosiła też o dalsze omówienie wytycznych dotyczących wdrożenia korekt dotyczących gwarancji długoterminowych oraz środków przejściowych, gdyż kwestie te mają dla niej kluczowe znaczenie.
Termin przesyłania do EIOPA odpowiedzi na temat drugiej partii wytycznych upływa 2 marca 2015 r., natomiast termin ten w przypadku projektu regulacyjnego standardu technicznego dotyczącego planu naprawczego, planu finansowego i uprawnień nadzorczych w pogarszającej się sytuacji finansowej to 18 lutego 2015 r.