Członkowie Komisji Rewizyjnej na lata 2017-2020 wybrani

Walne Zgromadzenie PIU 10 maja 2017 r. wybrało członków Komisji Rewizyjnej Izby na lata 2017-2020.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Piotr Dzikiewicz
Sławomir Łopalewski
Jarosław Matusiewicz
Piotr Narloch
Roman Pałac
Jarosław Parkot
Aneta Podyma
Paweł Surówka
Piotr M. Śliwicki
Adam Uszpolewicz
Anna Włodarczyk-Moczkowska