Bez kategorii

06 kwi: wu2023.4.6

Raportowanie niefinansowe jako źródło informacji o działaniach największych europejskich grup ubezpieczeniowych na płaszczyźnie środowiskowej zrównoważonego rozwoju (część 2. – wyniki…

06 kwi: wu2023.4.4

Sztuczna inteligencja a rozwój prawa ubezpieczeń – przegląd najważniejszych wyzwań Anna Wilk DOI: https://doi.org/10.33995/wu2023.4.4 Abstrakt Artykuł porusza problematykę wpływu rozwoju…

06 kwi: wu2023.4.2

Podstawy prawne odpowiedzialności cywilnej za szkody jądrowe. Nuklearne poole ubezpieczeniowe – charakterystyka Iwona Sroka, Paweł Wajda DOI: https://doi.org/10.33995/wu2023.4.2 Abstrakt Celem…

06 kwi: wu2023.4.1

Risk prevention and insurance. Reaching or trespassing the insurance boundaries? Katarzyna Malinowska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2023.4.1 Abstract Insurance presents a well-recognized preventive…

03 sty: wu2023.3.5

Narzędzia nadzorcze do naprawy zagrożonego niewypłacalnością zakładu ubezpieczeń Paweł Sawicki DOI: https://doi.org/10.33995/wu2023.3.5 Abstrakt Trwają prace legislacyjne nad dyrektywą Parlamentu Europejskiego…