Casus przeprosi zakłady ubezpieczeń

Kancelaria odszkodowawcza Casus musi przeprosić zakłady ubezpieczeń oraz sprostować wszystkie nieprawdziwe informacje, dotyczące rzekomego zaniżania odszkodowań przez ubezpieczycieli.

To efekt ugody zawartej przed Sądem Okręgowym w Warszawie pomiędzy Polską Izbą Ubezpieczeń a firmą Casus Dochodzenie Roszczeń Ubezpieczeniowych. Sprostowanie informacji używanych przez Casus w materiałach reklamowych ma ukazać się w dwukrotnie w „Dzienniku Gazecie Prawnej” oraz dwukrotnie w dzienniku „Metro”. Ich treść, zgodnie z zawartą ugodą, wyglądać będzie następująco:

„Casus Dochodzenie Roszczeń Ubezpieczeniowych przeprasza zakłady ubezpieczeń za rozpowszechnianie w reklamie nieprawdziwych informacji dotyczących zaniżania przez zakłady ubezpieczeń wypłacanych odszkodowań. Casus oświadcza, iż nie miał zamiaru sugerować, iż korzystanie z jego usług jest niezbędne dla uzyskania odszkodowania”.

– Zawarta ugoda jasno wskazuje, że Kancelaria Casus używała informacji nieprawdziwych. Mam nadzieję, że dzięki ugodzie właściwy i zgodny z prawdą obraz rynku ubezpieczeniowego dotrze przede wszystkim do świadomości klientów – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Kancelaria Casus ma także przekazać 2000 zł na konto fundacji Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka z przeznaczeniem na wsparcie Biblioteki Naukowej Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

Proces o naruszenie dóbr osobistych został wytoczony kancelarii Casus przez Polską Izbę Ubezpieczeń w połowie 2009 r. Związany był on z reklamami kancelarii, mówiącymi iż „w ponad 99 proc. przypadków zakłady ubezpieczeń zaniżają wypłacane odszkodowania” i sugerującymi konieczność skorzystania z usług kancelarii odszkodowawczej Casus z celu otrzymania należnego odszkodowania.