12 sierpnia 2020

Studiuj ubezpieczenia – zostań brokerem! Nowa oferta studiów na Uniwersytecie Gdańskim

Autor: Ekspert Rynku

W 2019 roku egzamin na brokera ubezpieczeniowego zdało tylko 25% przystępujących kandydatów. Czy to efekt braku należytego przygotowania do egzaminu, czy też wyśrubowanych wymagań Komisji Egzaminacyjnej? Na Uniwersytecie Gdańskim od minionego roku akademickiego ruszył pierwszy w Polsce kierunek studiów magisterskich, których ukończenie pozwala na zwolnienie z egzaminu zawodowego na brokera ubezpieczeniowego i uzyskanie uprawnień do wykonywania tego zawodu. To pomoże wypełnić lukę w systemie profesjonalnej edukacji ubezpieczeniowej.

Szkolenia ad hoc a oferta studiów

Do tej pory poza organizowanymi ad hoc szkoleniami i kursami przygotowującymi, na rynku brakowało bowiem solidnie przygotowującego do egzaminu zawodowego programu szkoleniowego.

Od tego roku możliwość taką będą miały również osoby, które chcą łączyć aktywność zawodową ze studiowaniem. Uruchomiono bowiem rekrutację na studia zaoczne na kierunku „Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne”. Co kluczowe, również absolwenci studiów niestacjonarnych będą uprawnieni do zwolnienia z egzaminu brokerskiego.

Studiuj ubezpieczenia – Insurance studies

Pomysł na utworzenie kierunku na wzór „Insurance studies” prowadzonych na wielu renomowanych uczelniach Europy Zachodniej i USA narodził się na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, przy wsparciu środowiska ubezpieczeniowego. Studia zostały utworzone w ramach programu ProUG mającego na celu m.in. dostosowanie oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy. Nie tylko na etapie projektowania, ale także realizacji zajęć dydaktycznych, wykładowcy ściśle współpracują z przedstawicielami rynku, którzy notyfikują najważniejsze problemy, aktualne wyzwania, nowinki – a przez to pozwalają przygotować słuchaczy do wejścia na rynek z możliwie najbardziej aktualną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami.

Interdyscyplinarny program

Program jest rzeczywiście interdyscypliarny. Studenci dzielą bowiem czas studiów pomiędzy oba wydziały. Na Wydziale Prawa i Administracji zdobywają szczegółową wiedzę prawniczą. Począwszy od podstaw prawa cywilnego, aż po specjalistyczne zagadnienia związane z warunkami wykonywania działalności ubezpieczeniowej czy dotyczącymi poszczególnych rodzajów ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Równolegle, na Wydziale Zarządzania, szlifują swoje umiejętności ekonomiczne, finansowe i zarządcze oraz dowiadują się o rynkowych mechanizmach funkcjonowania ubezpieczeń. Na innych uczelniach podobne zajęcia, jednak w okrojonym zakresie, realizowane są jedynie w ramach studiów podyplomowych albo specjalizacji na studiach aktuarialnych, ekonomicznych i z zakresu zarządzania czy prawa.

Tymczasem o adekwatności kierunku do realnych potrzeb krajowego i międzynarodowego rynku finansowego, świadczy popularność i prestiż „Insurance studies” wykładanych jako osobny kierunek, pozwalający na uzyskanie stopnia magistra (master degree) na renomowanych uczelniach Europy Zachodniej.

Studiuj ubezpieczenia – europejski poziom nauki

Podobnie, jak w przypadku programu studiów na UG, studenci uczelni – m.in. we włoskiej Bolonii (University of Bologna) i Trieście (MIB Trieste School of Management), brytyjskim Glasgow (Glasgow Caledonian University), czy niemieckim Monachium (Ludwig-Maximilians-Universität München), realizują program z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych. Na większości tych uczelni jednak studia te realizowane są jedynie odpłatnie, a mimo tego cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Szczególnie doceniają ich wagę osoby, które już funkcjonują zawodowo na szeroko pojętym rynku finansowym i chcą poszerzyć swoje kompetencje, wyspecjalizować się w ubezpieczeniach, czy też uzyskać dodatkowe uprawnienia (np. do wykonywania zawodu pośrednika ubezpieczeniowego, aktuariusza itp.).

Wiedza przydatna w wielu dziedzinach

Wszakże ubezpieczenia dzisiaj wkroczyły już na dobre w branżę turystyczną, sektor bankowy, transport i logistykę czy nawet ochronę środowiska. Zarazem najszybciej odnajdują się na rynku FinTechów, przodując jeśli chodzi o wykorzystanie nowych technologii. Czy to kupując bilety lotnicze, czy też rezerwując pobyt w hotelu na znanych portalach pośredniczących, a nawet nabywając bilety komunikacji miejskiej – wszędzie tam znajdziemy nowatorskie rozwiązania z zakresu ubezpieczeń. Nie wspominając już o kartach wielowalutowych czy bankowości mobilnej, gdzie ubezpieczenia tak bardzo „zrosły” się już z innymi usługami finansowymi, że trudno niekiedy je „rozdzielić”.

Metody dydaktyczne

Prowadzący zajęcia na Uniwersytecie Gdańskim zatroszczyli się, adekwatnie do wymogów otoczenia rynkowego, o dobór nowoczesnych metod dydaktycznych. Studenci pracują na zajęciach głównie metodą case study, mierząc się z konkretnymi problemami, zgłaszanymi na bieżąco przez współpracujących z zespołem uczestników rynku. Znaczna część prowadzących funkcjonuje zresztą na rynku ubezpieczeniowym nie tylko naukowo, ale również zawodowo.

Koło studenckie

Na zajęciach nie zabraknie także miejsca dla debat oksfordzkich, projektów, autoprezentacji czy opracowywania autorskich opinii prawnoubezpieczeniowych. Najlepszym dowodem na to, że w przypadku „Ubezpieczeń-studiów interdyscyplinarnych” na Uniwersytecie Gdańskim wszystko to spotyka się ze szczerym entuzjazmem studentów pierwszego rocznika. Studenci sami wyszli z inicjatywą powołania Koła Naukowego Prawa Ubezpieczeniowego i wszyscy (!) zaangażowali się w jego działanie, wymieniając się doświadczeniami ze studentami z innych kierunków: prawa, podatków i doradztwa podatkowego, czy też administracji.

By przekonać się, jak pracuje się na tym kierunku studiów, polecamy zajrzeć na

Studiuj ubezpieczenia 

Uniwersytet Gdański  

 

Zainteresowanych ofertą edukacyjną zapraszamy do odwiedzenia strony rekrutacji:

Studia zaoczne

Studia stacjonarne

 

 

Dawid Rogoziński, prawnik, asystent w Pracowni Prawa Ubezpieczeniowego – Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UG; specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym, prywatnym prawnie bankowym oraz prawie ochrony konsumentów. Prowadzi szkolenia dla uczestników rynku, w tym w szczególności dla pośredników ubezpieczeniowych i finansowych. Współautor Raportu Komitetu Badawczego przy Rzeczniku Finansowym – pt. „Nieprawidłowości na rynku finansowym”.