1 października 2018

Polacy chcą oszczędzać na przyszłość w PPK

Autor: Jan Grzegorz Prądzyński

Pracownicze Plany Kapitałowe pozytywnie ocenia 66 proc. pracowników. Najwięcej osób powierzyłoby swoje oszczędności w ramach PPK ubezpieczycielom. To świadczy o dużym zaufaniu do nas i docenieniu wielu lat pracy zakładów ubezpieczeń w ramach polis grupowych czy ubezpieczeń dla firm. Przedstawiamy wyniki badań, które przeprowadziło na nasze zlecenie w połowie września Centrum Badań Marketingowych INDICATOR.

Polacy chcą oszczędzać w PPK

Dwie trzecie respondentów pozytywnie oceniło Pracownicze Plany Kapitałowe. Wśród największych zalet programu, prawie 97 proc. badanych wymieniło fakt, że środki w PPK będą prywatne i dziedziczone. Ponad 81 proc. respondentów podkreśliło, że zaletą systemu jest jego elastyczność, a z oszczędności będzie można w określonych przypadkach skorzystać przed 60. rokiem życia. Polacy chcą więc korzystać z nowego systemu oszczędzania na emeryturę, a co ważniejsze – chcą, by ich partnerem w oszczędzaniu były zakłady ubezpieczeń. Dla nas to bardzo istotna wskazówka.

Ubezpieczyciele – najczęściej wskazywani jako instytucje, którym warto powierzyć pieniądze w PPK

Najwięcej badanych jako instytucje godne zaufania, którym powierzyliby pieniądze w ramach PPK,  wskazało zakłady ubezpieczeń na życie (36,5 proc.). To bez wątpienia efekt naszej długoletniej pracy. Dzięki bogatej ofercie polis grupowych oraz ubezpieczeń dla firm, zakłady stworzyły odpowiednie zaplecze i sieć kontaktów. Zbudowały zaufanie wśród pracowników. To procentuje i zagwarantuje tym samym powszechność programu. To oznacza również, że nasza rola w PPK jest tym istotniejsza – jesteśmy bowiem w społecznym odbiorze najważniejszym ich oferentem.

Istotne zalety programu

Na co jeszcze zwracali uwagę respondenci? Co według nich świadczy o atrakcyjności PPK? Jednym z najważniejszych atutów programu jest zwiększenie niezależności osób starszych w przyszłości. 81 proc. respondentów uważa, że PPK dadzą im solidny zastrzyk finansowy na starość. 72 proc. z nich stwierdziło, że PPK dają poczucie bezpieczeństwa. Niezwykle ważną zaletą PPK jest także zwiększenie elastyczności finansowej osób oszczędzających – druga najczęściej padająca odpowiedź przy pytaniu dotyczącym mocnych stron programu. Zgromadzone środki będą mogły być wykorzystane w przypadku choroby czy na zakup mieszkania.

Wyniki badania wskazują też jednoznacznie, że pracownicy są zainteresowani przyjęciem modelu, w którym to pracodawca i państwo składają się wraz z nimi na ich oszczędności. Mimo że niemal 40 proc. ankietowanych twierdziło początkowo, że nie mają możliwości oszczędzania na starość, to czterech na pięciu badanych jest gotowych przystąpić do PPK, jeśli składka wynosić będzie 2 proc. pensji, a resztę dołożą firma i państwo.

Jakie zadania stoją przed ubezpieczycielami?

PPK skierowane będą do ok. 11,5 milionów pracowników, w tym do ok. 9 mln osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw oraz około 2 milionów osób pracujących w jednostkach sektora finansów publicznych. To wymaga uruchomienia szeroko zakrojonej akcji informacyjnej, w którą jako ubezpieczyciele musimy się angażować. A więc nasze zadania w PPK to nie tylko przygotowanie atrakcyjnej oferty i zadbanie o powszechność programu, czyli wsparcie go naszą infrastrukturą i bazą kontaktów.

Mimo że badanie świadczy o atrakcyjności PPK i dobrym przyjęciu programu, sporo pracy przed nami, by wiedza pracowników o nim była kompletna. Musimy skoncentrować się przede wszystkim na wyjaśnieniu wielu detali dotyczących zarządzania oszczędnościami. Badanie daje nam istotne wskazówki, na co położyć nacisk w komunikacji PPK.

Umowy o prowadzenie PPK zawierać będzie pracodawca, a pierwsi pracownicy będą mogli zacząć oszczędzać już w połowie 2019 roku. To oznacza, że pierwsze prace nad przygotowaniem ofert i włączeniem się w akcję informacyjną musimy podjąć już.

O badaniu

Badanie na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń przeprowadziło Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na reprezentatywnej grupie 1 000 osób aktywnych zawodowo w całej Polsce. Badania były realizowane od 13 do 26 września 2018 r.

PPK

O PPK pisaliśmy też tu: https://piu.org.pl/ppk-ubezpieczyciele-pomoga-w-oszczedzaniu/