7 października 2022

Zaproszenie na Podyplomowe Studia Ubezpieczeń – Szkoła Główna Handlowa

Autor: Ekspert Rynku PROF. DR HAB. TADEUSZ SZUMLICZ

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza na Podyplomowe Studia Ubezpieczeń. Jest to już XXVII edycja studiów funkcjonujących bez przerwy od 1996 roku. Możemy się pochwalić ponad 600 absolwentami.

Niewątpliwie liczy się dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którym chwali się wiele osób na najwyższych stanowiskach kierowniczych w branży ubezpieczeniowej. Spośród absolwentów studiów podyplomowych kilkunastu podjęło studia doktoranckie.

Edukacja ubezpieczeniowa na najwyższym poziomie

Biorąc pod uwagę program studiów i wykładowców, jest to propozycja edukacyjna na najwyższym poziomie i absolutnie wyróżniająca się spośród innych ofert studiów  podyplomowym. Dajemy szansę poznania opinii wybitnych znawców problematyki od strony teoretycznej, ale też poznania opinii wykładowców akademickich – co trzeba podkreślić – od lat związanych z praktyką. To byli prezesi lub członkowie zarządów, członkostwie rad nadzorczych, członkowie komitetów audytu, pracownicy firm doradczych, eksperci, konsultanci.

Bogaty program studiów

Słuchacze otrzymują wiedzę na temat: zarządzania ryzykiem, ubezpieczeń, produktów ubezpieczeniowych, organizacji i funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego oraz adresatów ochrony ubezpieczeniowej. Zawsze poruszane są aspekty ekonomiczno-społeczne i prawne danych zagadnień. Zdania i opinie wykładowców są niestandardowe i niejednoznaczne. Słuchacze mają możność konsultacji indywidualnych. Na część programu Studiów i wykładów słuchacze mają bezpośredni wpływ.

Program Studiów:

Wprowadzenie do metody ubezpieczenia 4 (prof. T. Szumlicz)
Rynki finansowe 6 (prof. P. Kulpaka, prof. P. Niedziółka)
Ubezpieczenie w gospodarce rynkowej 4 (prof. R. Holly)
Ubezpieczenie w polityce społecznej 4 (prof. T. Szumlicz)
Ubezpieczenia majątkowe 12 (prof. R. Holly, prof. M. Kawiński)
Ubezpieczenia życiowe 8 (prof. T. Szumlicz, prof. B. Więckowska)
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 4 (prof. M. Serwach)
Ubezpieczenie społeczne 12 (prof. T. Szumlicz, prof. B. Więckowska)
Ubezpieczenia zdrowotne 8 (prof. R. Holly, prof. B. Więckowska)
Ubezpieczenia emerytalne 12 (prof. T. Szumlicz)
Prawo ubezpieczeniowe 8 (prof. M. Serwach)
Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe 8 (prof. M. Janowicz-Lomott, prof. A. Śliwiński)
Analiza finansów zakładu ubezpieczeń 4 (prof. A. Śliwiński)
Rachunkowość ubezpieczeniowa 8 (prof. A. Karmańska)
Demografia dla ubezpieczeń 4 (dr J. Petelczyc)
Matematyka finansowa. Rachunek aktuarialny 12 (prof. B. Więckowska)
Rozpraszanie ryzyka. Reasekuracja 4 (prof. R. Holly)
Inwestycje zakładu ubezpieczeń 4 (prof. M. Kawiński)
Wypłacalność zakładu ubezpieczeń 4 (prof. M. Kawiński)
Marketing ubezpieczeń 6 (prof. R. Fulneczek)
Pośrednictwo ubezpieczeniowe 4 (prof. M. Kawiński)
Instytucjonalizacja rynku i instytucje ochrony konsumenta na rynku ubezpieczeniowym 8
(prof. M. Kawiński, prof. T. Szumlicz)
Współczesny rynek ubezpieczeniowy 4 (wybór tematu i wykładowcy)
Seminarium 16 (prof. R. Holly, prof. M. Kawiński, prof. T. Szumlicz)
Razem godzin 168

Koszt (niezmieniony pod wpływem inflacji)!

Nie bez znaczenia jest też atrakcyjny koszt PSU (niezmieniony pod wpływem inflacji), choćby w porównaniu do kosztów często oferowanych szkoleń i kursów. Szkolenia i kursy mogą być wartościowe, ale podkreślamy, że szkolenia i kursy to jednak nie Studia na renomowanej uczelni.

Studiami kieruje prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, autor kilkuset publikacji na tematy ubezpieczeniowe, były redaktor naczelny „Wiadomości Ubezpieczeniowych”, obecnie redaktor naczelny portalu internetowego „Jest ryzyko jest… ubezpieczenie (!?)” oraz autor cotygodniowych felietonów do „Dziennika Ubezpieczeniowego” pod ogólnym tytułem „O edukacji nie tylko ubezpieczeniowej”.

Link do strony Podyplomowych Studiów Ubezpieczeń >>>>

Zapraszamy!