15 czerwca 2021

Najczęstsze pytania: COVID-19, szczepienia i ubezpieczenia  

Autor: Marcin Tarczyński

Pandemia spowodowała, że wielu klientów pyta o możliwość ochrony w przypadku zachorowania na COVID-19. Pytania dotyczą najczęściej ubezpieczeń zdrowotnych, życiowych i turystycznych. Pojawiają się też kwestie związane z odpowiedzialnością cywilną podmiotów, które zajmują się szczepieniami na COVID-19. W jednym tekście eksperckim postanowiliśmy zebrać najczęściej pojawiające się pytania, dotyczące Covid-19 oraz ochrony ubezpieczeniowej. COVID-19, szczepienia i ubezpieczenia – o to pytają klienci.

Najczęstsze pytania: COVID-19, szczepienia i ubezpieczenia – ubezpieczenie na życie

  1. Czy ubezpieczenie na życie zabezpiecza finansowo przy śmierci z powodu Covid-19? Czy w przypadku śmierci ubezpieczonego z powodu COVID-19 jego bliscy otrzymają świadczenie?

Standardowe ochronne ubezpieczenie na życie nie ma wyłączeń odpowiedzialności, związanych z COVID-19. Oznacza to, że w przypadku śmierci ubezpieczonego na COVID-19, osoba uposażona, wskazana w umowie, otrzymuje świadczenie ubezpieczeniowe.

  1. Czy z powodu hospitalizacji wynikającej z COVID-19 można liczyć na odszkodowanie w ramach polisy na życie?

Na rynku są dostępne ubezpieczenia, gwarantujące świadczenie (najczęściej dzienne) z powodu pobytu w szpitalu, również gdy powodem hospitalizacji jest COVID-19. Wysokość świadczenia określa polisa.

  1. Jaka jest wysokość odszkodowania wypłacanego w związku z zachorowaniem na Covid-19?

To zależy od rodzaju zawartej umowy i sumy ubezpieczenia. Taka informacja powinna znajdować się w polisie.

  1. Czy ubezpieczenia związane z poważnymi zachorowaniami przewidują świadczenie w przypadku COVID-19?

Ubezpieczenie związane z poważnymi zachorowaniami obejmuje te schorzenia, które są wymienione w warunkach ubezpieczenia. Takich chorób zazwyczaj jest w umowie kilkadziesiąt. Przede wszystkim są to nowotwory, udary i zawały serca, ale również zaawansowane choroby płuc, niewydolność oddechowa lub choroba skutkująca utratą zdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli ubezpieczony zapada na chorobę wymienioną w umowie i zgłasza się do ubezpieczyciela po świadczenie, ubezpieczyciel wypłaca świadczenie. Jeżeli choroba albo powikłanie jest skutkiem Covid-19 i jest wymienione w warunkach umowy, ubezpieczyciel również wypłaca świadczenie. Zakres ochrony często obejmuje również przeszczepy narządów, np. płuca. O ile więc samo zachorowanie na Covid-19 nie musi powodować wypłaty świadczenia, o tyle jego następstwa mogą być podstawą do wypłaty.

COVID-19, szczepienia i ubezpieczenia – ubezpieczenia turystyczne

  1. Czy ubezpieczenie turystyczne chroni mnie w przypadku zachorowania na COVID-19 zagranicą?

Przed wyborem polisy turystycznej należy sprawdzić przede wszystkim to, czy obejmuje ona zachorowania, do których doszło w sytuacji epidemii lub pandemii. Jeśli tak, ubezpieczyciel najczęściej gwarantuje pomoc lekarską i pokrywa jej koszty. Część ubezpieczycieli pokrywa także koszty dodatkowych noclegów, jeśli w ramach procedury medycznej chory został skierowany na kwarantannę. Zależy to jednak od procedur w danym państwie. Część krajów bierze na siebie koszty pobytu cudzoziemca na kwarantannie. Warto przed wyjazdem za granicę zapoznać się z zasadami zwrotu kosztów za kwarantannę w poszczególnych krajach. Ubezpieczyciel może też pokryć koszt dodatkowego biletu lotniczego, jeśli choremu na skutek kwarantanny przepadł lot do kraju.

Odwołana podróż – co z kosztami?

  1. Czy dostanę świadczenie za podróż odwołaną z powodu COVID-19?

Podstawą jest wybór odpowiedniego ubezpieczenia kosztów rezygnacji, które obejmie zwrot kosztów podróży, gdy odwołamy lub przerwiemy wyjazd z powodu zachorowania na COVID-19. Fakt zachorowania na COVID-19 powinniśmy udokumentować. Najczęściej  ubezpieczyciele oferują taką ochronę jako dodatkowo płatną.

COVID-19, szczepienia i ubezpieczenia – OC podmiotów leczniczych

  1. Czy obowiązkowa polisa OC dla podmiotów leczniczych obejmuje przypadki szkód na zdrowiu związanych z podawaniem przez podmiot leczniczy szczepionek przeciwko Covid-19?

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo wprowadzonego zgodnie z przepisami do obrotu produktu medycznego, w tym także szczepionki, ponosi jego producent.

  1. Czy są dostępne dobrowolne ubezpieczenia OC obejmujące przypadki szkód na zdrowiu, związanych z podawaniem przez podmiot leczniczy szczepionek przeciwko Covid-19? 

Podmioty lecznicze, które szczepią pacjentów przeciw COVID-19, nie odpowiadają za niepożądane odczyny poszczepienne (NOP), podobnie jak nie odpowiadają za NOP występujące po podaniu jakichkolwiek innych legalnie zarejestrowanych i wprowadzonych do obrotu szczepionek lub leków. Są to zdarzenia, za które placówki medyczne nie ponoszą winy.

Inaczej wygląda sytuacja, jeśli podczas podania szczepionki podmiot leczniczy wyrządził szkodę pacjentowi z powodu swojego zaniedbania. Wówczas ponosi odpowiedzialność. Takim przykładem mogłoby być nagłe pogorszenie zdrowia pacjenta spowodowane podaniem przez pomyłkę zbyt dużej dawki szczepionki niż zalecana, czy podanie szczepionki pomimo przeciwskazań. W każdym z tych przypadków trzeba wykazać konkretną szkodę pacjenta, winę (zaniedbanie) podmiotu leczniczego oraz bezpośredni, związek przyczynowy pomiędzy zaniedbaniem podmiotu leczniczego a powstałą szkodą.

  1. Czy szczepionka jest traktowana jako eksperyment medyczny?

Szczepienia ochronne przeciwko Covid-19 realizowane w ramach Narodowego Programu Szczepień nie stanowią eksperymentu medycznego. Warto zajrzeć też tu: RPP: szczepienia przeciwko COVID19 nie są eksperymentem medycznym