Jak koronawirus wpływa na regulacje, nad którymi pracuje UE?

Autor: Iwona Szczęsna

Koronawirus dotyka nas w różnych aspektach życia. Nie tylko zdrowotnie i ekonomicznie, ale też wiele zmienia w europejskiej legislacji. Prace nad niektórymi wymogami przyspieszą. Inne zostaną odłożone na później. Zmieni się ich zakres lub nabiorą nowego znaczenia. Przedstawiamy przewidywane zmiany dotyczące kluczowych regulacji dla branży ubezpieczeniowej. Jak koronawirus wpływa na regulacje, nad którymi pracuje UE?

Jak koronawirus wpływa na regulacje, nad którymi pracuje UE: Solvency II

Prace nad rewizją Solvency II z pewnością się opóźnią. Realnie zmiany wdrożymy w 2025 lub nawet 2026 roku. Zakłady ubezpieczeń przekażą do nadzorów ilościową ocenę wpływu do 1 czerwca. A nie jak początkowo planowano do 31 marca. To z kolei przesunie poradę EIOPA kierowaną do Komisji Europejskiej na październik br. Nadzorcy najchętniej przesunęliby ten termin na połowę 2021 r. To umożliwiłoby im uwzględnienie danych z COVID w kalibracji wymogu kapitałowego.

Unijny regulator stanie teraz przed wyborem, czy ubezpieczyciele powinni pomagać w finansowaniu ekonomicznych skutków pandemii i stymulowaniu wzrostu gospodarczego. Czy też pokrywać koszty dodatkowych mechanizmów bezpieczeństwa klientów, takich jak np. fundusze gwarancyjne czy tzw. resolution (tj. restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja).

Zrównoważone finansowanie – sustainable finance

W przypadku działań dotyczących zrównoważonego finansowania, nie ma mowy o zmianie jakichkolwiek wymogów. Z całą pewnością jednak przesuwają się oczekiwane konsultacje publiczne.

  • Na początku kwietnia ESAs (Europejskie Organy Nadzoru) miały skonsultować standard techniczny dotyczący ujawnień na temat zrównoważonego finansowania. Będzie to co najmniej miesiąc później.
  • Komisja Europejska prowadzi obecnie konsultacje na temat Strategii Zrównoważonego Finansowania z terminem odpowiedzi przedłużonym do 15 lipca br.
  • Termin odpowiedzi na konsultacje rewizji dyrektywy NFRD (dyrektywa dot. raportowania niefinansowego) przesunięto z 14 maja na 11 czerwca.
  • EIOPA przeprowadzi analizę wrażliwości w ramach ryzyka klimatycznego na podstawie posiadanych danych, a nie jak wcześniej planowano na podstawie danych od grup ubezpieczeniowych.

Na razie oznacza to, że zakłady ubezpieczeń będą miały mniej czasu na przygotowanie się do ujawniania nowych informacji. Dlatego w Brukseli, wraz z Insurance Europe i innymi stowarzyszeniami reprezentującymi ubezpieczycieli, będziemy postulować o przesunięcie implementacji nowych wymogów z marca 2021 r. na późniejszy termin.

Jak koronawirus wpływa na regulacje, nad którymi pracuje UE: PRIIPs

Są takie regulacje, na które kryzys wywołany pandemią, nie wpływa. Niestety, bo wolelibyśmy, by stało się w tym wypadku inaczej i by pewne zmiany się po prostu nie odbyły. Tak jest w przypadku PRIIPs. Od dawna sprzeciwiamy się dokonywaniu tu kolejnych zmian przed terminem przewidzianym w rozporządzeniu PRIIPs. Problem tej regulacji trzeba rozwiązać całościowo (tj. na wszystkich poziomach regulacyjnych). Jednak zarówno Komisja Europejska, jak i ESAs postulują wcześniejsze wprowadzenie zmian.

Czytaj też:

https://piu.org.pl/konsultacje-publiczne-priips-stanowisko-piu/

Komisja Europejska wydłużyła do 8 maja (tj. o 2 tygodnie) termin na składanie ofert na badanie dotyczące zasad ujawniania informacji, zachęt i zasad odpowiedniości dla inwestorów detalicznych.

Porada ESAs dla Komisji Europejskiej jest już w końcowej fazie akceptacji. Opóźnianie przekazania ich do Komisji spowoduje jedynie skrócenie czasu na dostosowanie się ubezpieczycieli do nowych wymogów. Na szczęście PRIIPsem zainteresowali się eurodeputowani. To daje nadzieję na odrzucenie propozycji ESAs lub chociaż zapewnienie, że propozycje będą zgodne z rozporządzeniem PRIIPs oraz uzupełniającym go rozporządzeniem delegowanym.

IDD

Rewizja dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń z pewnością się przesunie, nie będzie to luty 2021 r. Wiemy już, że EIOPA opóźni swój raport o sankcjach, który wnosi wkład do rewizji.

Obserwując obecnie nacisk na ubezpieczycieli, aby w zrozumiały sposób informowali klientów o warunkach umowy ubezpieczenia, a w szczególności o wyłączeniach, można spodziewać się wzmocnienia regulacji w tym zakresie.

Na razie nie ma sygnałów, aby opóźnił się przegląd tematyczny EIOPA dot. ubezpieczeń sprzedawanych przez banki przy kredytach. W ramach tego badania europejski nadzorca będzie m.in. zbierał dane jakościowe dot. wpływu COVID-19. Wyniki przeglądu zostaną uwzględnione w rewizji IDD.

Opóźnień można się również spodziewać w zakresie regularnego raportu EIOPA na temat trendów konsumenckich. W tym roku kwestionariusz zostanie opóźniony o co najmniej miesiąc i będzie obejmował wpływ pandemii.

PEPP

Mamy więcej czasu na publiczne konsultacje w sprawie sprawozdawczości nadzorczej i współpracy w zakresie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (PEPP). Termin przedłużono o 4 tygodnie – do 17 czerwca.

Nie ma pewności, czy EIOPA będzie chciała ryzykować jakość swojej porady, by dostarczyć ją do Komisji Europejskiej do 15 sierpnia, czy poprosi o przedłużenie 12 miesięcznego terminu, jaki dostała na to zadanie. Po dotychczasowych doświadczeniach z PEPP branża wolałaby postawić stanowczo na jakość, a nie na tempo prac, jednocześnie wskazując, że nie powinno to prowadzić do skrócenia czasu na implementację.

MID

Rewidowana dyrektywa komunikacyjna najprawdopodobniej nie zmieni się już znacząco. Niemniej rozmowy trójstronne pomiędzy Komisją, Radą i Parlamentem zostały poważnie zakłócone i są obecnie zawieszone, a żadnych dalszych nie zaplanowano. Prace zostaną wznowione najwcześniej w maju.

AML

Plan działań Komisji Europejskiej dot. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu najprawdopodobniej zostanie przyjęty 6 maja, zamiast 25 marca.

Konsultacje EBA w sprawie zmienionych wytycznych dotyczących czynników ryzyka prania brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zostały wydłużone do 6 lipca, a publiczne wysłuchanie odbędzie się 15 maja drogą elektroniczną.

Regulacje AML są bardzo sztywne i ciężko oczekiwać tu wielu zmian. Jednak sytuacja związana z COVID-19 z pewnością ujawniła, że pewne wymogi (m.in. dotyczące identyfikacji) powinny być poluzowane, z uwagi na brak możliwości kontaktu twarzą w twarz.

RODO

Raport Komisji Europejskiej dotyczący oceny i rewizji RODO został przełożony z maja na czerwiec jeszcze przed COVID-19. Prace Komisji i EUODO nad przetwarzaniem danych w walce z COVID-19 nie powinny raczej mieć bezpośredniego wpływu na rewizję RODO.

e-Privacy

Prace nad e-privacy w Radzie oficjalnie zawieszono. Zatem dyskusje z pewnością przedłużą się na prezydencję niemiecką w Radzie. To niestety zła wiadomość dla branży, gdyż oznacza to, że bardzo trudno będzie postulować o możliwość przetwarzania danych z urządzeń końcowych.

Cyberbezpieczeństwo

Komisja Europejska planowała przedstawienie ram cyfrowej odporności operacyjnej dla usług finansowych w III kwartale br. i na ten moment nie ma informacji o zmianie tego terminu. Ponadto Komisja do końca roku chce przedstawić propozycję zmian dyrektywy NIS (dyrektywy w sprawie środków na rzecz wysokiego, wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii Europejskiej) oraz Strategię Europejskiego Cyberbezpieczeństwa.

Tu COVID-19 z pewnością przyczyni się do surowszych wymogów, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę cyberataków.

Nie zwalniamy tempa

Minął już rok funkcjonowania biura PIU w Brukseli. Pomimo pandemii nie zwalniamy tempa. Będziemy nadal prezentować stanowiska, komentarze i uwagi polskiego sektora ubezpieczeń w ramach prowadzonych prac legislacyjnych na poziomie UE. Osobiście czy elektronicznie, będziemy dalej rozwijać swoją współpracę z instytucjami w Brukseli oraz zwiększać skuteczność zgłaszania naszych postulatów.