26 października 2020

 Finanse czy zdrowie? Zdrowie czy finanse? O co boimy się bardziej w dobie koronawirusa?

Autor: Ekspert Rynku

Druga fala pandemii nieuchronnie uderzyła w Polskę, COVID-19 wywołuje wiele lęku i strachu. Wydawałoby się, że w związku z zagrożeniem życia i zdrowia z powodu koronawirusa, pierwszą obawą będzie właśnie strach o zdrowie i życie. Tymczasem bardziej boimy się o finanse niż o zdrowie – tak wynika z badań Prudential Family Index*. Niestety ponad połowa Polaków doświadczyła już pogorszenia sytuacji finansowej. Można zadać sobie pytanie, czy i na ile byliśmy przygotowani finansowo? Otóż okazuje się, że jedynie niecałe ¼ populacji ma zabezpieczenie zgodne z rekomendacjami ekspertów, czyli poduszkę finansową wynoszącą ponad 6 miesięcznych pensji. Czy w efekcie pandemii będziemy bardziej oszczędni? Czas pokaże…

Marta Skowron-Moszkowicz
PR Manager, rzeczniczka prasowa 

Prudential 

Strach o finanse

Media podają kolejne statystyki zakażonych wirusem COVID-19, obserwujemy szybki wzrost zachorowań, epidemia zbiera żniwa. Wydawałoby się, że w pierwszej kolejności powinniśmy się bać o zdrowie i życie… tymczasem okazuje się, że bardziej boimy się o swoje finanse niż o zdrowie. Według badania Prudential Family Index*, co trzeci z nas boi się pogorszenia sytuacji finansowej, zaś tylko 16% Polaków boi się zachorowania. Co trzeci badany obawia się zarówno kwestie finansowe jak i zdrowotne. Niepokoje Polaków nie są bezpodstawne ponad połowa Polaków przyznaje, że doświadczyła pogorszenia sytuacji finansowej – to kolejne wnioski z badania Prudential Family Index*.

Finanse czy zdrowie? Polacy przede wszystkim doświadczyli drożyzny w sklepach 

Przyglądając się bliżej doświadczeniom Polaków w czasie pandemii okazuje się, że ponad połowa z nas doświadczyła drożyzny w sklepach. Co trzeci Polak był zmuszony do ograniczenia swoich wydatków, innym zaś zmniejszono wynagrodzenia lub spadły dochody. Dodatkowo spora część Polaków musiała zrezygnować z wyjazdu na wakacje z powodu obaw związanych ze zdrowiem. Jest też grupa, która musiała skorzystać ze swoich odłożonych oszczędności. Warto zwrócić uwagę, że z pięciu najliczniejszych doświadczeń związanych z pandemią, cztery dotyczą finansów, tylko jedna dotyka kwestii zdrowotnych – są to dane, które płyną z raportu Prudential Family Index*. Czy wyciągniemy wnioski? Czy będziemy bardziej zapobiegliwi w kwestiach finansowych?

Niestety, nie jesteśmy przygotowani

Badanie Prudential pokazuje, że większość Polaków posiada oszczędności maksymalnie do 6 miesięcznych pensji. Tymczasem eksperci jednomyślnie wskazują, że każdy z nas powinien mieć oszczędności w wysokości ponad półrocznych zarobków. Kwota zgromadzonych ponad 6 miesięcznych pensji to kwota, która w razie niespodziewanych sytuacji pomoże nam,  jeśli stracimy zatrudnienie. Mając tej wielkości poduszkę bezpieczeństwa mamy wystarczająco czasu, by wszystko poukładać i znaleźć nowe zajęcie. Jedynie mniej niż co czwarty Polak posiada poduszkę finansową zgodną z rekomendacjami ekspertów. Konsumpcja tu i teraz, życie od przysłowiowego „pierwszego do pierwszego”, czy podejście „jakoś to będzie” nie wykształciło i nie ugruntowało nawyku oszczędzania oraz zabezpieczenia poduszki finansowej na nieprzewidziane sytuacje. Miejmy nadzieję, że doświadczenia związane z pandemią przekonają Polaków do posiadania większych oszczędności.

Finanse czy zdrowie? Wyciągniemy lekcję i będziemy oszczędzać 

Oby obecne doświadczenia i obawy związane z finansami nie poszły na marne. Badanie Prudential Family Index* pokazuje, że jest spory potencjał, bo prawie wszyscy 92% deklaruje, że oszczędza i będzie oszczędzać! Brzmi to dość obiecująco! Ci co oszczędzali nadal będą oszczędzać tyle samo (43%), 27% Polaków jest skłonnych oszczędzać więcej niż wcześniej. Zaś 14% badanych przyznaje, że będzie odkładać mniej, niż dotychczas – co może być spowodowane na przykład obniżeniem pensji. Jako ciekawostkę warto nadmienić, że aż połowa Polaków, którzy dotąd nie oszczędzali zacznie odkładać.  Czy grupie tej wystarczy zapału, by wytrwać w swym postanowieniu, czas pokaże.

Krótko podsumowując, Polacy w dobie pandemii bardziej boją się o finanse niż o swoje zdrowie. Sytuacja materialna wielu Polaków niestety uległa pogorszeniu. Doświadczenia związane z COVID-19 w większości dotyczą aspektów finansowych. Polacy doświadczyli w dobie pandemii drożyzny w sklepach, ograniczenia wydatków, czy konieczności uszczuplenia zgromadzonych oszczędności. Badanie Prudential Family Index* pokazuje, że spora część Polaków nie jest przygotowana finansowo na nieprzewidziane sytuacje. Rodacy mają mało zgromadzonych oszczędności. Eksperci radzą, posiadanie więcej niż 6 miesięcznych zarobków. Niecała ¼ populacji posiada zabezpieczenie zgodne z rekomendacjami profesjonalistów. Obiecujące i istotne jest to, że prawie wszyscy Polacy zgodnie chcą oszczędzać. Warto być przygotowanym na nieprzewidziane sytuacje. Najbliższa rzeczywistość to nadal świat w dobie pandemii, z dużą niepewnością co przyniesie przyszłość. Czy długofalowo pandemia nauczy nawyku oszczędzania?… a tych co już odkładali skłoni do większych oszczędności? Czas pokaże. Z pewnością warto przezornie i z rozmysłem planować swoje finanse, by nie dać się zaskoczyć.

 

*Źródło: Badanie Prudential Family Index 2020 „Oszczędności i finanse Polaków w dobie pandemii SARS-Cov-2, IX 2020” /badanie ogólnopolskie/próba reprezentatywna 25-45 lat/badanie przeprowadzone we wrześniu 2020 roku/CAWII/IQS.

Czytaj też:

https://piu.org.pl/czy-emerytura-jest-dla-nas-wazna/