15 października 2021

VIII Kongres PIU – Nowa postpandemiczna solidarność

Autor: Agnieszka Durska, Marcin Tarczyński, Paweł Sawicki, Mariusz Kuna

20 października spotkamy się w Sopocie na kolejnym, ósmym kongresie PIU. To wyjątkowy kongres, ponieważ nie widzieliśmy się prawie dwa lata. Czas pandemii sprawił, że przed nami jest wiele nowych wyzwań. Kongres PIU to doskonała okazja, by o nich powiedzieć.
Kongres PIU: Jak zdaliśmy test pandemiczny?

Pandemia pokazała, że branża potrafi szybko przeorganizować swoją pracę. To, co było niemożliwe, w ciągu tygodnia stało się rzeczywistością. Współpraca z regulatorem i nadzorcą pozwoliła na tak szybkie wprowadzanie zmian. Błyskawicznie powstały rekomendacje działań proklienckich. Złagodzenie zapisów AML umożliwiło zdalną identyfikację klientów, co miało ogromne znaczenie dla podpisywania umów życiowych. Umożliwiono klientom rozkładanie składek na raty bez dodatkowych opłat, umożliwiono prolongatę składek. Powstawały nowe produkty, rozszerzano zakres tych istniejących. To jednak nie wszystko, w szczególnym momencie branża pokazała, że wychodzi znacznie poza działalność ubezpieczeniową. Przykładów jest mnóstwo – akcje CSR, organizowanie pomocy, zaangażowanie pracowników były ogromne. Takie poruszanie jednak nie byłoby możliwe, gdyby pracownicy i partnerzy w branży czuli się niepewnie. Utrzymanie miejsc pracy, dbałość o pracowników i partnerów były niezwykle istotne. Można śmiało powiedzieć, że to zaowocowało też nową kulturą organizacyjną. Model hybrydowy wymaga otwartości, zaufania, wrażliwości. To też przekłada się na relacje z klientami. Tematy na Kongres PIU? Co z nami zostało po pandemii? Jak to przełoży się na relacje z klientami?

Perspektywa makroekonomiczna

Pandemia nie była w ciągu ostatnich 18 miesięcy jedynym czynnikiem, mającym ogromny wpływ na funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń. Polska gospodarka od lat działa w środowisku niskich stóp procentowych, co ma bardzo duże przełożenie na działalność ubezpieczeniową. Szczególne znaczenie ma to w ubezpieczeniach na życie, zawieranych często na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Sytuacja makroekonomiczna jest ściśle związana z rynkiem produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych. W warunkach niemal zerowych stóp procentowych, coraz trudniej jest zaoferować produkt inwestycyjny, dający klientowi satysfakcjonujący zysk.

Ubezpieczenia kojarzą się jednak przede wszystkim z produktami ochronnymi. W przypadku najpowszechniejszych w Polsce ubezpieczeń komunikacyjnych, od lat mamy do czynienia z tzw. inflacją szkodową. Rosną ceny napraw pojazdów, a co za tym idzie, koszty odszkodowań dla poszkodowanych. Podczas VIII Kongresu PIU zastanowimy się, z czego wynika inflacja szkodowa i jakie może mieć ona przełożenie na polskich kierowców.

Kongres PIU – Perspektywa technologiczna

Na postpandemiczne wyzwania spojrzymy też z perspektywy wyzwań technologicznych. W pandemii udało się całkowicie zdalnie opracować standard chmury. To ważny benchmark dla całej branży. Ale to nie koniec prac. Ubezpieczenia zdigitalizowały się, ale czy będą odporne na zagrożenia cyfrowego świata? Przed nami kolejne regulacje europejskie, które mają to ryzyko nazwać i zminimalizować, czyli rozporządzenie o odporności cyfrowej (DORA). To część pakietu strategii finansowania cyfrowego. Rozporządzenie zmieni sposób myślenia zakładów i ich podejście do zarządzania obszarami technologii cyfrowych w tym: relacji z zewnętrznymi dostawcami technologii informacyjno-telekomunikacyjnych. Ile faktycznie oznacza to dla zakładów pracy, jakie nakłady się z tym wiążą? Jak to wpłynie na relacje z zewnętrznymi podmiotami? Jak uregulować kwestie przepływu danych między państwami? I jak to zmieni procesy kontrolno nadzorcze? Będziemy szukali odpowiedzi na te pytania podczas kongresu.

Zielona perspektywa

Na koniec porozmawiamy o wyzwaniach, które wiążą się ze zmianami klimatu. Ze względu na swoją rolę jako menedżera ryzyka, nośnika ryzyka i głównego inwestora, branża ubezpieczeniowa ma wyjątkową pozycję do promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Ogromne przepływy kapitałowe i długoterminowy horyzont związany z działalnością inwestycyjną i ubezpieczeniową mogą pomóc w przejściu od skupiania się na krótkoterminowych zyskach do budowy zielonej, sprawiedliwej i sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki. Wiedza ubezpieczycieli w zakresie łączenia ryzyka i katastrof, a także ich zdolność do radzenia sobie z zarządzaniem ryzykiem klimatycznym plasuje ich na wyjątkowej pozycji, by wnieść znaczący wkład w debatę na temat zmian klimatycznych.

W branży ubezpieczeniowej oraz w szerszych społecznościach finansowych i biznesowych koncepcja zrównoważonego rozwoju ewoluuje. Obecnie ubezpieczyciele patrzą na to nie tylko z perspektywy tego, jak kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) wpływają na portfele ubezpieczeniowe i inwestycyjne, ale także jak portfele ubezpieczeniowe i inwestycyjne wpływają na środowisko i społeczeństwo. Z całą pewnością też zmiany klimatyczne dają firmom ubezpieczeniowym możliwość projektowania nowych produktów i usług, które są istotne dla realizacji zielonej rewolucji przemysłowej. Co jest jednak potrzebne, by móc tak określoną misję ubezpieczycieli najlepiej wypełnić? Raczej nie pomoże przeregulowanie. Ustawodawca powinien zachęcać do zielonych inwestycji, czy może określać ramy możliwych sankcji? Jak powinna się tu układać współpraca regulatora i rynku? Czy nadzór powinien pomagać instytucjom w zakresie projektowanych i wdrażanych regulacji (na przykład poprzez opracowane wspólnie z rynkiem Q&A) czy raczej kontrolować przestrzeganie nowego prawa?

I tak jak przed każdym kongresem – póki co mamy wiele pytań – wierzymy jednak, że wiele uda się wyjaśnić w toku kongresowych dyskusji. Cieszymy się, że się spotkamy. Śledźcie też nasze relacje!

Tu znajdziecie program Kongresu >>>

Polecamy,

merytoryczni opiekunowie paneli