8 listopada 2023

Edukacja finansowa? Im wcześniej, tym lepiej

Autor: Marta Wereska

Znaczenie edukacji finansowej dzieci i młodzieży jest dziś nie do podważenia, zwłaszcza gdy odpowiednie zarządzanie finansami to kluczowa umiejętność w dynamicznie zmieniającej się gospodarce. Umiejętność, od której zależy nasz dobrostan. Zarządzanie domowym budżetem, utrzymanie stabilności finansowej, oszczędzanie, a nawet inwestowanie to kompetencje, w które warto wyposażyć młode pokolenie. Jak powinna wyglądać edukacja finansowa dzieci i młodzieży? Dlaczego to takie ważne?
KOMPETENCJE FINANSOWE MŁODYCH

Komisja Europejska opublikowała wspólne ramy kompetencji finansowych Unii Europejskiej  i OECD dla dzieci i młodzieży. Mają one wspierać rozwój polityk, programów i materiałów dydaktycznych w zakresie umiejętności finansowych. Wszystko po to, by przygotować przyszłych dorosłych do podejmowania świadomych decyzji związanych z finansami osobistymi. Ramy kompetencji wspierać więc będą kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań.

Czy młodzi takie decyzje podejmują? Niestety nie, wiele jest do zrobienia. Badanie Eurobarometru z 2023 r. dotyczące umiejętności finansowych potwierdziło, że ogólny poziom wiedzy finansowej w UE jest alarmująco niski. Młodzi mają mniejszą wiedzę finansową niż osoby starsze. Są także mniej rozważni w finansowych działaniach.

JAKIE KOMPETENCJE SĄ NAJWAŻNIEJSZE?

Ramy kompetencji finansowych dla dzieci i młodzieży identyfikują najważniejsze kompetencje w obszarze finansów osobistych. Przyjęcie i korzystanie z nich będzie dobrowolne, podobnie jak w przypadku ram kompetencji finansowych dla dorosłych. Młodzi mają więc zarządzać pieniędzmi w perspektywie krótko- i długoterminowej. Mają wiedzieć, dlaczego tak ważne jest oszczędzanie oraz jak zarządzać domowym budżetem. Powinni też wiedzieć, gdzie szukać pomocy związanej z zarządzeniem finansami, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Efektem edukacji opartej o ramy kompetencji ma być też zaznajomienie młodzieży z głównymi produktami i usługami finansowymi.

CYFROWI MŁODZI ZAGUBIENI W ŚWIECIE FINANSÓW

W dokumencie wiele miejsca poświęcono stosowaniu technologii cyfrowych. Tu młodzi wyprzedzają starsze pokolenia i stają się zaawansowanymi klientami tych instytucji, które oferują produkty cyfrowo. W świecie finansów jednak kompetencje technologiczne młodych nie idą w parze ze znajomością podstawowych pojęć, produktów czy zasad bezpiecznego korzystania z usług finansowych. Ten obszar jest więc równie ważny, co praca nad pozostałymi kompetencjami – cyfrowe umiejętności trzeba wzmacniać, jednocześnie ucząc zasad bezpieczeństwa i rozważnego decydowania w sieci.

SOLIDNE ZAPLECZE

Edukacja finansowa służyć ma zbudowaniu solidnego zaplecza. Wiedza o świecie finansów przekłada się na przedsiębiorczość młodych. Ale nie tylko – jest istotna w wielu obszarach naszego życia. Od zachowań zakupowych, przez zrównoważony rozwój, mądre wybory i decyzje inwestycyjne po kwestie związane ze środowiskiem naturalnym. Dlaczego? Bo dziś coraz częściej głosujemy portfelami – to przecież my decydujemy, na co przeznaczyć nasze środki. Na firmy, które wspierają zieloną transformację, czy na te, które o środowisko nie dbają? Unijne ramy kompetencji wyposażają młodych nie tylko w wiedzę, dają im też pewność, że będą w stanie podjąć inicjatywę, zyskają zdolność do przekształcania pomysłów w czyny. A więc będą mogli współtworzyć konkretne projekty biznesowe, również takie o znaczącym wpływie społecznym lub środowiskowym. A co za tym idzie – miejmy nadzieję – będą w stanie zmieniać świat.

Pamiętajmy jednak, że ten kolejny unijny dokument nic nie będzie znaczył, jeśli my sami w edukację finansową nie włożymy energii i systematycznej pracy.

Szczegółowo z  „Financial competence framework for children and youth in the European Union” można zapoznać się TUTAJ>>> https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/Financial-competence-framework-youth-EU.pdf