24 października 2018

Bezpieczeństwo poszkodowanych przede wszystkim

Autor: Jan Grzegorz Prądzyński

Firmy odszkodowawcze nie są objęte nadzorem ani odrębnymi regulacjami. Tymczasem reprezentują tych, którzy znaleźli się w bardzo trudnym momencie życia i potrzebują szczególnej opieki – ofiary wypadków drogowych. Nadzór i kontrola to konieczne warunki, by zapewnić poszkodowanym w wypadkach poczucie bezpieczeństwa. Na pewno bezpieczeństwa nie gwarantuje prowadzenie akwizycji w szpitalach czy na cmentarzach. A tak niestety zwykły robić firmy odszkodowawcze i dlatego niezbędne jest ich uregulowanie.

Przejrzyste i uczciwe działanie

W parlamencie trwają prace nad taką regulacją. Pisaliśmy o tym na blogu już kilka razy. Przypomnijmy, że nowe prawo doprowadzi do tego, że:

  • odszkodowanie wpłynie bezpośrednio na konto poszkodowanego, a nie – jak dotąd – firmy odszkodowawczej;
  • poszkodowani będą mieli pewność, że wynagrodzenie kancelarii nie zmniejszy kwoty przeznaczonej na rehabilitację;
  • firmy odszkodowawcze będą objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

Senatorowie pracujący nad projektem uznali również, że bardzo istotne jest ograniczenie wysokości wynagrodzenia oraz uregulowanie kwestii akwizycji i reklamy, jaką prowadzą firmy odszkodowawcze.

Czytaj również:

https://piu.org.pl/rehabilitacja-powypadkowa-czyli-dlaczego-nie-chcesz-wrocic-do-zdrowia/

https://piu.org.pl/regulacja-dzialalnosci-firm-odszkodowawczych-niezbedna-dla-poszkodowanych/

 

Świadczenia bezpieczne u poszkodowanego

Regulacja zapewni przede wszystkim bezpieczeństwo pieniędzy poszkodowanych. Obecnie najczęściej dzieje się tak, że firmy odszkodowawcze dają poszkodowanym do podpisania umowy, na skutek których odszkodowania w całości wędrują na konto tych firm. Firmy potrącają swoją prowizję i dopiero wtedy pieniądze trafiają do poszkodowanych. Niestety poszkodowany nie ma gwarancji, czy i jak szybko pieniądze trafią ostatecznie do niego. Wprowadzenie zasady, że środki trafiają od razu na konto poszkodowanego, a poszkodowany dopiero po tym fakcie rozlicza się z firmą, zapewniłoby bezpieczeństwo klientów. Uniknęlibyśmy w ten sposób sytuacji, w których nieuczciwa firma odszkodowawcza znika z pieniędzmi, zostawiając ofiary wypadków z niczym.

Jawny system wynagrodzeń

Z powyższym wiąże się kolejny istotny element, bez którego trudno mówić o jawności i uczciwym działaniu. Zanim poszkodowany podejmie decyzję o powierzeniu swojej sprawy firmie odszkodowawczej, musi mieć pełną informację dotyczącą kosztów obsługi. Dlatego wysokość wynagrodzenia to ważna kwestia.  Zwłaszcza, że w tak szczególnie trudnym momencie życia, gdy poszkodowani nie są w stanie bez emocji prowadzić swoich spraw, trzeba dać im gwarancję, że praca firmy odszkodowawczej zostanie rzetelnie wykonana i właściwie wyceniona.

Obecnie, zdarza się, że klienci płacą znaczący odsetek odszkodowania lub zadośćuczynienia, a nawet, że ponoszą koszty w przypadku braku pozytywnego efektu pracy firmy. Pojawiają się sytuacje, w których wynagrodzenie pośrednika przekracza nawet 30 proc. odszkodowania, chociaż jego praca ograniczyła się do przesłania kilku dokumentów do zakładu ubezpieczeń.

Warto podkreślić, że w zawodach prawniczych istnieją w wielu przypadkach limity wynagrodzeń. Zwłaszcza tam, gdy mowa jest o ważnym interesie społecznym, z czym bez wątpienia mamy tu do czynienia. Przykładowo ustawodawca wprowadził stawki maksymalne przy pozwach zbiorowych czy usługach notariuszy. Ograniczenie wynagrodzeń nie byłoby tu więc czymś niespotykanym na rynku. Tak jak nie jest niczym zaskakującym, że gdy mowa o szczególnych zawodach i zaufaniu społecznym, podmioty, które zostają nim obdarzone, mają obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Zakres działania firmy

Przejrzystość działania to również informowanie klientów, co składa się na usługi firm odszkodowawczych i jak będzie przebiegała współpraca. Organizacja życia po wypadku to skomplikowany proces, w którym najważniejsze jest przywrócenie maksymalnej sprawności poszkodowanemu. Działania firm mogą ograniczać się do reprezentacji poszkodowanych tylko w określonych obszarach. Mogą też obejmować inne kwestie, które wiążą się z likwidacją szkody, jak np. organizację przebudowy i dostosowania domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Pamiętajmy jednak, że w żadnym wypadku, niezależnie od zakresu umowy, nie mogą opóźniać leczenia i rehabilitacji poszkodowanego. Niestety, znane nam są przypadki, w których działania firm znacząco opóźniły rehabilitację. Zdarzało się, że sprawiły, iż poszkodowany w ogóle jej odmawiał, bojąc się, że to wpłynie na wysokość odszkodowania, o które walczył dla niego przedstawiciel.

Wysokie standardy usług

Odpowiednie regulacje powinny także gwarantować jakość i standard świadczonych przez firmy odszkodowawcze usług. O jakości usług świadczy zaś między innymi sposób akwizycji czy reklama. W tak szczególnej działalności nie ma miejsca na nieetyczne zachowania. Od kilku lat te nieetyczne praktyki firm zyskały miano łowienia ludzkich nieszczęść, jak trafnie określiła je dziennikarka Gazety Wyborczej, o czym warto przypomnieć.