4 kwietnia 2018

Prawników przybywa, ich klientów niekoniecznie – ubezpieczenie ochrony prawnej może to zmienić

Autor: Renata Orzechowska

Zakończyły się egzaminy dla kandydatów do tytułu radcy prawnego albo adwokata. Ile osób uzyska wynik pozytywny, dowiemy się w połowie kwietnia. Na rynku pracy dla prawników robi się tłoczno, a klientów wcale nie przybywa. Często zdarza się, że prawnicy mają problem z wyegzekwowaniem wynagrodzenia od klienta, klient nie ma pieniędzy na opłacenie usługi adwokata lub radcy prawnego. Antidotum na te problemy może być ubezpieczenie ochrony prawnej. Świadomość o nim nadal jest niska. Warto ją propagować. Na czym polega ubezpieczenie ochrony prawnej i na co warto zwracać uwagę klientów?

W zeszłym roku egzamin adwokacki zdało ponad 83% kandydatów na adwokatów, zaś radcowski – ponad 79% kandydatów na radców prawnych. Rosnąca liczba prawników nie wpływa w znaczący sposób na wzrost zainteresowania usługami prawniczymi. Wydaje się, że przyczyna leży nie tyle w dostępie do prawników, co raczej w lekceważeniu ryzyka i kulturze prawnej, która każe nam bić się o kurę, ale już nie zachęca do konsultacji z prawnikiem przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego. Nasze ewentualne wątpliwości rozwiewa przeważnie „mecenas” Google.

Ochrona prawna nie tylko dla bogatych

Wiedza prawnicza to wiedza bardzo specjalistyczna. Nie wystarczy przeczytać ustawę, aby zrozumieć, co trzeba zrobić albo czego nie robić. Czasami z pozoru prosty przepis może być interpretowany na wiele sposobów oraz na wiele sposobów stosowany przez sądy i inne organy publiczne. Kto, zmuszony do dochodzenia swoich praw przed sądem, potrafiłby określić wartość przedmiotu sporu, sformułować osnowę wniosku czy oznaczyć fakty, które mają być stwierdzone zeznaniami świadków?

Dlatego warto mieć kogoś, kto przeprowadzi nas przez meandry prawa w dobrą stronę. Kimś takim powinien być profesjonalny prawnik. Nie każdy może sobie pozwolić na takowego. I tu z pomocą przychodzą ubezpieczyciele z ubezpieczeniem ochrony prawnej.

Ubezpieczenie ochrony prawnej

W zamian za składkę, ubezpieczyciel gwarantuje pokrycie kosztów postępowania sądowego, gdy ubezpieczony będzie zmuszony dochodzić swoich praw lub bronić interesów w sądzie. Na koszty składają się m.in. opłaty sądowe za wniesienie pozwu czy apelacji oraz wynagrodzenie reprezentującego stronę radcy prawnego lub adwokata, koszty przeprowadzenia dowodu, w tym wynagrodzenie biegłych powołanych przez sąd.

Poza tym umowa ubezpieczenia może przewidywać dodatkowe świadczenia, które zobowiązuje się spełnić ubezpieczyciel, np. udzielanie porad prawnych, pokrywanie kosztów kaucji czy opinii rzeczoznawców w postępowaniu przedsądowym.

W praktyce na ubezpieczenie ochrony prawnej składa się kilka wariantów ochrony ubezpieczeniowej, np. ochrona prawna w życiu prywatnym lub dla firmy. Można również ubezpieczyć się na wypadek problemów prawnych związanych z zatrudnieniem, posiadaniem samochodu czy nieruchomości. Poszukujący ubezpieczenia wybiera zakres odpowiadający jego potrzebom, bo o ile każdy posiada życie prywatne, nie każdy już prowadzi działalność gospodarczą czy jest pracownikiem.

Ubezpieczyciel pokrywa wydatki

Ubezpieczyciel nie rozwiązuje sporów prawnych ani nie występuje w sądzie w imieniu ubezpieczonego. Oferuje jedynie sfinansowanie wynagrodzenia tego, kto faktycznie udzieli pomocy prawnej oraz pokrywa wydatki wynikające z udziału w postępowaniu sądowym. Ubezpieczonemu przysługuje swobodny wybór radcy prawnego lub adwokata, który będzie reprezentował go w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

O ubezpieczeniu ochrony prawnej niewiele mówimy jako branża, warto to zmienić i uświadamiać klientom, że ochrona prawna to dobry sposób na profesjonalną reprezentację w sądach, na którą stać każdego.