Barbara Sanek

Przez ponad 20 lat świadczyła pomoc prawną w zakładach ubezpieczeń. W latach 2018-2020 pracowała w Zespole Radców Prawnych PIU. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących ubezpieczeń majątkowych i pośrednictwa ubezpieczeniowego. Barbara Sanek jest radcą prawnym, absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.