15 marca 2019

Dobre praktyki: jeden druk zaświadczeń o zdaniu egzaminu

Autor: Barbara Sanek

Do tej pory każdy zakład ubezpieczeń wystawiał na swoim druku pisemne zaświadczenia o zdaniu egzaminu przez osoby, które chcą wykonywać czynności agencyjne. Opracowaliśmy dobre praktyki – wzory takich zaświadczeń, by ograniczyć dotychczasowe trudności zakładów ubezpieczeń związane z interpretacją treści zaświadczeń wystawianych przez inne zakłady ubezpieczeń.

Egzaminy agencyjne

Za zorganizowanie egzaminu agencyjnego odpowiadają zakłady ubezpieczeń. Przypomnijmy, działamy tu na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansów z 21 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji (Dz.U. z 2018 r. poz.1746).

Zgodnie z §12 ust. 8 tego rozporządzenia, zakłady wydają pisemne zaświadczenia o zdaniu egzaminu. Do tej pory każdy zakład wydawał zaświadczenia na swoich drukach. Agenci uzyskiwali różne zaświadczenia z poszczególnych zakładów, które niekoniecznie były akceptowane w kolejnych. Zaświadczenia rodziły bowiem wątpliwości interpretacyjne w innych zakładach,  a dla osób, które ubiegały się o wykonywanie czynności agencyjnych – problemy.

Dobre praktyki: wzory zaświadczeń

Działające w ramach Polskiej Izby Ubezpieczeń komisja ds. dystrybucji ubezpieczeń majątkowych oraz podkomisja ds. pośrednictwa ubezpieczeń na życie, opracowały  wzory zaświadczeń o zdaniu egzaminu dla:

  • osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych,
  • osób, o których mowa w art. 19 ust.3 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń[1],
  • osób wykonujących czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń
  • osób wykonujących czynności dystrybucyjne zakładu reasekuracji.

Wzory mają charakter dobrych praktyk, zakłady mogą z nich korzystać na zasadach dobrowolności.

Ułatwienie weryfikacji

Wzory zostały opracowane zgodnie z treścią rozporządzenia, po analizie zaświadczeń o zdaniu egzaminu stosowanych aktualnie przez poszczególne zakłady ubezpieczeń. Ustalono jednolitą treść zaświadczeń o zdaniu egzaminu oraz podziału zaświadczeń na poszczególne wzory, z uwzględnieniem:

  • niezbędnego minimum informacji, które zgodnie z rozporządzeniem powinny być zawarte w zaświadczeniu,
  • podziału na grupy osób zdających poszczególne egzaminy oraz wymagany zakres tematyczny egzaminów.

Mamy nadzieję, że wzory ułatwią zakładom ubezpieczeń weryfikowanie spełniania przez agenta lub osoby wykonujące w jego imieniu czynności agencyjne oraz pracowników wykonujących czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji obowiązku ustawowego dotyczącego egzaminu, określonego w art. 19 ust.1 i 3 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń[2].

Ujednolicenie dokumentacji i łatwiejsza rekrutacja

Stosowanie wzorów przez zakłady ubezpieczeń przyczyni się do ujednolicenia i uporządkowania na rynku ubezpieczeń procesu dokumentowania uprawnień agentów i osób wykonujących czynności agencyjne albo dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji. Wyeliminuje ewentualne wątpliwości dotyczące interpretacji treści zaświadczeń o zdaniu egzaminu, a tym samym ułatwi procesy rekrutacyjne w zakładach ubezpieczeń.

 

[1] Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 2486 ze zm.)

[2] Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 2486 ze zm.)